Co je dobré vědět

Tipy pro uchazeče

Mohu se o místo ucházet také z vlastní iniciativy?
Ucházejte se prosím pouze o vypsaná místa (v online nabídce pracovních míst).

Jaké podklady k žádosti mám poslat?
Ideálně nahrajte na online portál průvodní dopis a životopis; příp. přiložte (pracovní) vysvědčení (přílohy: max. 5 MB).

Kdy mohu počítat s tím, že dostanu zpětnou informaci?

Ihned obdržíte automaticky vygenerované potvrzení o doručení. Uchazeče si pozveme nejpozději po uplynutí lhůty pro podání žádosti o místo. O stavu vaší žádosti o místo se pak můžete informovat také osobně u příslušné kontaktní osoby.

Co si mám obléct na pohovor?

Oblek/kostým většinou není nutný; vhodný je ale slušný a upravený oděv – samozřejmě v závislosti na příslušnou pozici.

Jak dlouho před příslušným termínem se mám dostavit?

Stačí 5–10 minut před dohodnutým termínem.

Kdo z firmy bude u pohovoru přítomný?

V normálním případě jedna osoba z personálního oddělení a dále přímý nadřízený (při dalších pohovorech příp. také vedoucí oddělení, kolegové atd.)

Co mě čeká při prvním pohovoru?

Pohovor by měl vám i nám poskytnout příležitost, abychom se navzájem poznali – v profesionální, ale příjemné atmosféře – bez rozsáhlých zkoušek, celodenních assessment center atd.
Zeptáme se vás na vaši představu u mzdě, podrobné rozhovory o mzdě ale nejsou součástí prvního pohovoru.
Případně se mohou předem probírat úkoly týkající se příslušné funkce.

Mám si s sebou na pohovor něco přinést?

Další podklady uchazeče nejsou nutné.