Šance pro kariéru

Klíčové role ve světě společnosti Walter

Vaše cesta k vedoucímu pracovníkovi

Jako od (budoucího) vedoucího pracovníka ve společnosti Walter od vás požadujeme následující:
 • Poctivé jednání
 • Neustálý vlastní další rozvoj
 • Důvěra ve vaše pracovníky
 • Silná orientace na tým
 • Vstřícnost vůči jiným názorům
 • Management by objectives (řízení podle cílů)
 • Inovační síla
Podporujeme naše vedoucí pracovníky a pracovníky s potenciálem pro vedení na této cestě vhodnými školeními a nástroji – na základě našeho modelu řízení.

 

Vaše cesta ke specialistovi

Walter podporuje nejen kariéru klasického vedoucího pracovníka; jako odborník se rozvíjíte a sdílíte své odborné vědomosti. Aby z nápadů vznikala cílená řešení.
 
Za tímto účelem v některých závodech nabízíme:

 • Podpora speciálními programy pro mistry
 • Spolupráce s univerzitami (např. v oblasti výzkumu a vývoje)
 • Celosvětová nabídka dalšího technického vzdělávání
 • Výměna informací a praktická školení s našimi technickými odborníky.


Jako technické společnosti nám leží na srdci, aby se i z nováčků v oboru mohli vyvinout specialisté. Jen tak budeme naše výrobky a technologie trvale a vizionářsky posouvat dopředu.

Ženy v technických profesích 
Ostatně: Právě protože jsme doma v oblasti obrábění kovů, která je velmi technicky orientovanou doménou mužů, chceme výslovně povzbuzovat ženy, aby se u nás ucházely o místo.

„Ten, kdo pořád dělá to, co už umí, zůstane pořád tím, kým už je. (Henry Ford) Tento citát mně provází celou mou kariéru a žene mne dopředu. Nicméně kromě citátu a vůle člověk pro tyto cíle potřebuje silného partnera. Toho jsem našla ve firmě Walter AG.“ Nikole, produktová manažerka.

Nezáleží na tom, zda se jedná o vedoucí funkci nebo funkci specialisty, přecházení mezi jednotlivými funkcemi je u nás samozřejmě možné a žádoucí. A protože jsme multinárodní skupina s četnými prodejními pobočkami a výrobními závody, vznikají zde rozmanité perspektivy vývoje.

 

Přechod z jiného oboru

Walter nabízí i pracovníkům z jiných oborů možnost, aby se stali úspěšnými specialisty. Zejména odborníci a zájemci o stěžejní téma „digitalizace“ mají ve firmě Walter dveře otevřené.

Vydejte se s námi do digitální budoucnosti!