Proč Walter?

Hodnoty, témata, výkony

Proč Walter dokáže přesvědčit

Jako firma s přibližně 3 500 pracovníky, která působí na celém světě, vám Walter nabízí vynikající možnosti rozvoje. Prémiové jsou nejen naše výrobky, nýbrž i vaše perspektivy u nás.

Náš úspěch je založený na našich hodnotách, našich výkonech, naší firemní kultuře a především na našich pracovnících.


Co od nás můžete očekávat a co očekáváme my od vás
Jako firma, která svým zákazníkům slibuje „Engineering Kompetenz“, hledáme pracovníky, kteří chtějí své vědomosti využívat ziskově ve prospěch zákazníka. Hovoříme o „know why“. Pracovníci firmy Walter se proto učí myslet nejen technicky, nýbrž také podnikatelsky a komplexně. A tím se vytváří přidaná hodnota pro zákazníka a pro firmu Walter, ale především také pro pracovníka. Propojené myšlení a mezioborová spolupráce s přesahem přes hranice jednotlivých zemí je ve firmě Walter nejen podporována, nýbrž i vyžadována. Také přecházení mezi jednotlivými funkcemi v naší mezinárodní skupině je samozřejmě možné. U nás toho můžete hodně rozhýbat a rozvíjet zajímavá témata, mj. v oblasti digitalizace!

V rámci našeho řízení talentů a našeho následného plánování navíc nabízíme atraktivní šance na kariéru a možnost plánů a programů rozvoje na míru.

Co si od našich pracovníků přejeme: Kreativitu, vydávat se i myšlenkově novými cestami a neztrácet přitom z očí zákazníka, orientaci na řešení a podmínky trhu. Nasazení a cílevědomost, aniž by ale nedbali na kolegy. Propojené myšlení a mezioborovou spolupráci, aniž by se ale odsouvala odpovědnost. Odborné znalosti, se zohledněním velkého celku.

 

Čím se vyznačuje Walter – hodnoty a firemní kultura
Pospolitost ve firmě Walter je určována našimi hodnotami: Veškeré naše jednání se řídí podle – aktuálních a budoucích – potřeb interních a externích zákazníků. To rozumíme „zaměřením na zákazníka“. Při kontaktu s kolegy a partnery je pro nás v centru pozornosti „fair play“. Pro naše pracovníky je charakteristické vášnivé nadšení pro to, aby se zlepšovali a aby vyvíjeli průkopnické inovace.

Klademe důraz na mnohotvárnost – i u našich pracovníků. Není pro nás důležité, jaké máte kulturní pozadí, nýbrž čeho můžeme společně dosáhnout. Protože jsme toho názoru, že vyhrajeme pouze tehdy, pokud budou naši cestu inspirovat maximálně rozdílné nápady a názory. Náš vývoj od pouhého výrobce nástrojů až po poskytovatele rozsáhlých výrobních řešení se zaměřením na budoucnost, i v digitální oblasti, je výsledkem tohoto.

 

Inovace a motivace
S naší inovační sílou stanovujeme nová měřítka, například jsme obdrželi následující vyznamenání: MM-Award za inovaci výrobku Tiger·tec® Gold, American Eagle Excellence v Industry-Award, cenu v oblasti architektury za Walter Technology Center Tübingen.

Bez inovativních a motivovaných pracovníků by naše úspěchy nebyly možné. Z tohoto důvodu jsme obzvláště hrdí na to, že každoročně vyznamenáváme pracovníky za mimořádné výkony ve stanovených kategoriích.

Abychom se nepřetržitě dále rozvíjeli, přikládáme navíc význam aktivnímu managementu nápadů. Neustále pracujeme s výsledky našich pravidelně prováděných celosvětových anket pro pracovníky, protože názor našich pracovníků je pro nás důležitý.

Staňte se součástí našeho týmu!