Rozmanitost a začlenění

Společně k úspěchu

Rozmanitost a začlenění

​Rozmanitost a začlenění jsou základní součástí naší podnikové kultury a strategie. Pro nás rozmanitost znamená více než jen stejné kariérní šance pro muže i ženy.

Pod rozmanitostí chápeme zaměstnávání lidí všech věkových skupin, umožnění stejných kariérních šancí mužům i ženám na všech úrovních řízení a integraci zaměstnanců z nejrůznějších zemí světa do podniku. Rozmanitost v našem chápání znamená osobní a kulturní rozdíly, stejně jako rozdílné životní a pracovní zkušenosti mužů a žen. Jako začlenění označujeme možnost všech zaměstnanců uplatnit v podniku celý svůj potenciál a využívat ho v každodenní práci jako výhodu.

Naším cílem je prostřednictvím rozdílných způsobů myšlení, názorů a náhledů dosáhnout optimálního výsledku. Z tohoto důvodu jsme přijali konkrétní opatření, která nám mají pomoci dosáhnout našeho cíle. Příkladem může být vytváření možností pro lepší spojení zaměstnání, kariéry a rodiny díky pružné pracovní době, možnosti práce z domu, práce na částečný úvazek, sdílení práce a dalším možnostem.

Jen například v německých podnicích v současnosti pracují zaměstnanci 25 různých národností. Nejen to je důkazem, že každého zaměstnance hodnotíme stejně. Také věková struktura prokazuje, že jsou u nás zastoupeni a vítáni zaměstnanci všech věkových skupin. Každému zaměstnanci nabízíme možnost uplatnit své názory, schopnosti a znalosti.

Staňte se i Vy součástí týmu Walter a seznamte se se světem společnosti Walter z bezprostřední blízkosti!