Spolupráce se středními a vysokými školami

Podpora mladých talentů

​​Klademe velký důraz na podporu mládeže v našem regionu. Z tohoto důvodu udržujeme čilé kontakty se středními a vysokými školami.
A to ve formě exkurzí, přednášek, během veletrhů nebo jiných aktivit, které studentům a žákům dávají možnost lepé poznat svět společnosti Walter. Chceme Vám představit dva příklady spolupráce v oblasti vzdělávání.

Žákovská inženýrská akademie

Společnost Walter AG Tübingen a Evangelické gymnázium ve Firstwaldu v Mössingenu v roce 2006 založili Žákovskou inženýrskou akademii (SIA – Schüler-Ingenieur-Akademie). Tato spolupráce má za cíl podpořit talentované žáky vyšších stupňů gymnázia se zájmem o přírodní vědy a seznámit je s náplní práce inženýra. Navíc jsou jim zprostředkovány klíčové schopnosti, jako jsou teambuilding, řízení projektů, profesionální dokumentace a prezentační techniky. Úkolem je postavit robota, který je naprogramován tak, aby dokázal zachytit různé překážky na dráze a dokázal je přemístit. Mechanické součásti jsou vyráběny s podporou průmyslových mechaniků společnosti Walter AG. ​


Ekonomika jako vzor

Společnost Walter AG dále spolupracuje s Reálnou školou Gustav Mesmer v Münsingenu. Tento projekt byl spuštěn v rámci iniciativy „Ekonomika jako vzor“. Technicky zaměření žáci mají za úkol vyrobit z různých materiálů vozidlo. Samozřejmě také v tomto případě jsou žáci podporováni učni společnosti Walter AG.