Technologické centrum

Obrábění v prostředí skutečné výroby

Technologické centrum Walter

Spektrum služeb

Co nabízí naše technologické centrum?
Technologické centrum nabízí na 5 000 m² a ve 4 patrech továrnu budoucnosti, která je skutečností již dnes. S nejmodernější obráběcí a komunikační technikou, zde prožíváme budoucnost. ​

Video z technologického centra:

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Propojená výroba

Realita digitální transformace – inteligentní továrna, ve které je vše navzájem propojené. Inovační prostředí, ve kterém v podmínkách reálné výroby testujeme a dále vyvíjíme postupy a procesy.
Celý procesní řetězec od plánování až po hotovou součást je digitálně propojený. A nejen to: V budoucnu bude vše navzájem komunikovat v reálném čase prostřednictvím platformy s aplikacemi. Inteligentní výrobky poskytují informace a ukazují našim zákazníkům nové potenciály optimalizace.

Real-life engineering

Co když vám řekneme, že můžete být při tom, když budeme vyvíjet a testovat individuální řešení pro vaše výrobky? Přesně to děláme v našem technologickém centru.
  • Zapojujeme zákazníky přímo do vývoje specifických řešení obrábění pro příslušné obory.
  • Zkoušíme, testujeme a analyzujeme za přítomnosti zákazníků nástroje, obráběcí procesy a digitální aplikace.
  • Vizualizujeme komplexní obráběcí procesy pomocí rozšířené reality.
  • Navrhneme celý životní cyklus součástky a vyvíjíme specifické prototypy pro zákazníky. Prototypy, které se použijí přímo na místě ve výrobě, bez časového zpoždění, bez nákladného testování.
To je real life engineering. Naše cesta do budoucnosti!

Školení a akce

Technologické centrum je místo vědomostí.
V hale se stroji vyvíjíme a testujeme obráběcí řešení budoucnosti.
V šesti školicích místnostech poskytujeme našim pracovníkům, zákazníkům a obchodním partnerům technické tréninky, workshopy a školení. Vše globálně propojené pomocí přímého přenosu.

V konferenčním prostoru, který je vybavený nejnovější prezentační technikou, pořádáme akce pro zákazníky a odborná sympozia s přesahem nad rámec jednotlivých odvětví.