Prohlášení o ochraně osobních údajů

​1. Přehled ochrany osobních údajů

Všeobecné pokyny
Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte webové stránky Walter a/nebo se zaregistrujete v Toolshopu Walter.

Osobní údaje jsou všechny údaje, na základě kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, uvedeném pod tímto textem.

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zjišťujeme jednak tím, že nám je sdělíte. Přitom se může jednat např. o údaje, které zadáváte při registraci a při objednávání. Další údaje shromažďují při návštěvě webových stránek automaticky naše IT systémy. To jsou především technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu používáme vaše osobní údaje?
Část údajů shromažďujeme, abychom zabezpečili bezproblémové zpřístupnění webových stránek. Další údaje se mohou používat za účelem analýzy chování uživatelů.

Jaká máte práva ohledně svých osobních údajů?
Máte kdykoli právo získat bezplatně informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a v případě dalších otázek k tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit. Dále máte právo stěžovat si u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje třetích poskytovatelů služeb
Při navštívení webových stránek a Toolshopu může být vaše surfování statisticky vyhodnocováno. Děje se to především pomocí cookies a takzvaných analytických programů. Analýza surfování probíhá zpravidla anonymně; surfování nelze zpětně sledovat až k vám. Tuto analýzu můžete odmítnout nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace k tomu naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů. Tuto analýzu můžete odmítnout. O možnostech odmítnutí vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Předávání údajů třetím osobám mimo společnost Walter
Společnost Walter v žádném případě vaše osobní údaje neprodává, neobchoduje s nimi ani je nepostoupí třetím osobám; ledaže by to bylo, jak je dále popsáno, odůvodněno oprávněným zájmem společnosti Walter nabízet vám výrobky a služby Walter v obvykle vysoké kvalitě. Mimo EU a EHP je předávání vašich údajů přípustné pouze tehdy, pokud přijímající země poskytuje přiměřenou ochranu osobních údajů, což je zabezpečeno např. naší interní koncernovou smlouvou o přenosu dat, vůči třetím osobám standardními klauzulemi Evropské komise nebo jiným způsobem podle práva na ochranu osobních údajů platného v příslušné zemi.

 • Jsme oprávněni předávat údaje o online návštěvnících, zákaznících a zaregistrovaných osobách našim webhostingovým partnerům a dalším třetím osobám, které nám poskytují podporu při provozu našich webových stránek, při provádění naší obchodní činnosti nebo při poskytování služeb vůči vám, pokud tyto třetí osoby zaručují důvěrnost vašich údajů. Další podrobnosti k tomu naleznete v příslušných platných informacích o cookies.
 • Společnost Walter je oprávněná předávat údaje o online a offline návštěvnících, zákaznících, zaregistrovaných osobách nebo dodavatelích ostatním společnostem Walter, pokud je to zapotřebí pro reakci na vaši poptávku.
 • Jsme oprávnění předávat údaje o online a offline návštěvnících, zákaznících a digitálně nebo fyzicky zaregistrovaných osobách v rámci společnosti Walter nebo obchodním partnerům společnosti Walter (např. smluvním partnerům), abychom jim mohli nabízet relevantní výrobky Walter a služby a společně organizovat předvádění výrobků a další akce.
 • Případně musíme předávat údaje o online a offline návštěvnících, zákaznících a digitálně nebo fyzicky zaregistrovaných osobách příslušnému úřadu nebo jiné třetí osobě, abychom realizovali naše pravidla na ochranu osobních údajů nebo hájili relevantní právní, vlastnické nebo bezpečnostní záležitosti společnosti Walter. Na základě právních povinností můžeme být kromě toho povinni předávat vaše údaje státním institucím.

2. Všeobecné informace a povinné informace

Informace o správci údajů

Správcem pro zpracování osobních údajů je:

Walter AG
Derendinger Strasse 53
72072 Tübingen
Telefon: (0 70 71) 701-0
E-mail: service@walter-tools.com

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Velké množství procesů zpracování osobních údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám to sdělit e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, které probíhalo do odvolání.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
V případě porušení práva na ochranu osobních údajů má subjekt údajů právo stěžovat si u dozorového úřadu. Konkrétně to mohou být:

 • zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které má Walter AG sídlo,
 • úřad pro ochranu osobních údajů země, ve které má sídlo společnost Walter, která vaše údaje shromažďovala,
 • úřad pro ochranu osobních údajů země, ve které došlo podle vašeho názoru k porušení vašeho práva na ochranu vašich osobních údajů.

Zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart
Telefon: 07 11/61 55 41-0
Fax: 07 11/61 55 41-15

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat pro sebe nebo třetí osobu údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze tehdy, je-li to technicky možné.

SSL, resp. TLS certifikát
Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrných obsahů, jako například objednávek nebo poptávek, které nám posíláte jako provozovateli webových stránek, SSL, resp. TLS certifikát. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádka adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.
Když je aktivní SSL, resp. TLS certifikát, nemohou číst data, která nám předáváte, třetí osoby.

Šifrovaný platební styk na těchto webových stránkách
Pokud existuje po uzavření placené smlouvy možnost, že nám předáte své platební údaje (např. číslo účtu při povolení inkasa), budou tyto údaje nutné pro realizaci platby. Platební styk prostřednictvím běžných platebních prostředků (Visa/MasterCard, příkaz k inkasu) probíhá výhradně přes šifrované SSL, resp. TLS spojení. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádka adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.
U šifrované komunikace nemůžou vaše platební údaje, které nám předáte, číst třetí osoby.

Informace, zablokování, vymazání
V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a příp. právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Žádost o informaci o osobních údajích, které se vás týkají, můžete podat na této adrese. Za tímto účelem a s dalšími otázkami k tématu osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na následující adrese: datenschutz@walter-tools.com.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ustanovili jsme v naší společnosti pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
c/o Walter AG
Derendinger Strasse 53
72072 Tübingen
E-mail: datenschutz@walter-tools.com
 

4. Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Cookies
Internetové stránky používají zčásti takzvané cookies. Cookies nezpůsobují ve vašem počítači žádné škody a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč.
Většina námi používaných cookies jsou takzvané „dočasné cookies“. Po skončení návštěvy se automaticky smažou. Ostatní cookies zůstávají uložené ve vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.
Můžete si prohlížeč nastavit tak, aby vás informoval o uložení cookies, a cookies povolíte pouze v konkrétním případě, zakázat cookies v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické smazání cookies po zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies mohou být funkce těchto webových stránek omezené.
Cookies, které jsou nutné pro provádění procesu elektronické komunikace nebo pro poskytování určitých, vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies za účelem technicky bezproblémového a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné cookies (např. cookies pro analýzu vašeho surfování), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeny zvlášť.

Soubory protokolu serveru
Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

 • typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • používaný operační systém
 • referrer URL
 • název přistupujícího počítače
 • čas dotazu na server
 • IP adresa

Neprovádí se spojení těchto údajů s jinými datovými zdroji.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který dovoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář
Pokud nám pošlete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem poptávky, uloží se u nás vaše údaje z poptávkového formuláře včetně v něm uvedených kontaktních údajů za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazů a příp. budou předány ke zpracování příslušné společnosti Walter v některé zemi. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu jiným třetím osobám.

Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři tak probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám to sdělit e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost procesu zpracování údajů, které probíhalo do odvolání.
Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete, abychom je smazali, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo nezanikne účel ukládání údajů (např. po dokončení zpracování vaší poptávky). Povinná zákonná ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčené.

Registrace v Toolshopu
Údaje zadané při registraci používáme za účelem používání Toolshopu a Walter GPS. Musí být kompletně uvedené povinné údaje, které se zjišťují při registraci. V opačném případě registraci odmítneme. Pro důležité změny, jako například u rozsahu nabídky nebo při technicky nutných změnách, použijeme e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci, abychom vás touto cestou informovali. Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám to sdělit e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, které probíhalo doposud. Údaje shromážděné při registraci u nás zůstávají uložené, dokud jste na našich webových stránkách zaregistrovaní, a poté jsou smazány. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčené.

Zpracování údajů (zákaznických a smluvních údajů)
Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje pouze tehdy, pokud jsou nutné pro založení, obsahové naplnění nebo změnu právního vztahu (stavové údaje). Probíhá to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který dovoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje týkající se používání našich internetových stránek (uživatelské údaje) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, pokud je to nutné, abychom uživateli umožnili nebo vyúčtovali používání této služby. Shromážděné zákaznické údaje jsou smazány po skončení zakázky nebo ukončení smluvního vztahu. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčené.

Předávání údajů při uzavření smlouvy třetím osobám
Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze tehdy, pokud je to nutné v rámci provádění smlouvy, například firmám pověřeným dodáním zboží nebo peněžním ústavům pověřeným prováděním plateb. Další předávání údajů neprovádíme, resp. provádíme pouze tehdy, pokud jste s předáním výslovně souhlasili. Neprovádíme předávání vašich údajů třetím osobám bez vašeho výslovného souhlasu, například za účelem reklamy. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který dovoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Předávání údajů do systému pro výměnu platebních informací DRD
Naše společnost je členem Creditreform a podílí se na systému pro výměnu platebních informací Německý rejstřík dlužníků (DRD), který provozuje Creditreform. Jedná se zde o soubor zkušeností týkajících se plateb, do kterého vkládají účastníci z různých oborů zkušenosti s platbami a naopak profitují z hlášení ostatních účastníků. Za tímto účelem předáváme do Creditreform informace o vaší platební morálce u nás. Právním základem pro předávání údajů o zkušenostech s platbami do systému DRD je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Předávání údajů při uzavření smlouvy na služby a digitální obsahy
Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze tehdy, pokud je to nutné v rámci provádění smlouvy, například peněžnímu ústavu pověřenému prováděním plateb. Další předávání údajů neprovádíme, resp. provádíme pouze tehdy, pokud jste s předáním výslovně souhlasili. Neprovádíme předávání vašich údajů třetím osobám bez vašeho výslovného souhlasu, například za účelem reklamy. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který dovoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

5. Analytické nástroje a reklama


Google Analytics
Tyto webové stránky používají funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Služba Google Analytics používá takzvané „cookies“. To jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace o používání těchto webových stránek, které vytváří cookie, se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v Irsko a tam se ukládají. Ukládání cookies Google-Analytics probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

IP anonymizace
Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci IP anonymizace. Pomocí této funkce společnost Google v členských státech Evropské unie nebo v ostatních smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru vaši IP adresu před předáním do USA zkracuje. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší úplná IP adresa a zkracuje se tam. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude Google používat tyto informace pro vyhodnocování vašeho používání webových stránek, pro vytváření reportů o webových aktivitách a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se nespojuje s dalšími údaji společnosti Google.

Plugin prohlížeče
Ukládání cookies můžete zakázat pomocí odpovídajícího nastavení softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme ale, že v tom případě se může stát, že nebudete moci v plném rozsahu používat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit předávání údajů, které vytváří cookie a které se týkají vašeho používání webových stránek (vč. vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, dostupný na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Odmítnutí shromažďování údajů
Shromažďování vašich údajů pomocí Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Používá se opt-out cookie, který zabraňuje shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek: deaktivace Google Analytics.
Více informací k zacházení s uživatelskými údaji u Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování údajů zakázek
Uzavřeli jsme se společností Google smlouvu na zpracování údajů zakázek a plně uplatňujeme přísná pravidla německých úřadů pro ochranu osobních údajů při používání Google Analytics.

Google AdWords a Google Conversion-Tracking
Tyto webové stránky používají Google AdWords. AdWords je on-line reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“).
V rámci Google AdWords používáme takzvaný Conversion-Tracking neboli sledování konverzí. Když kliknete na reklamu zobrazovanou společností Google, uloží se cookie pro sledování konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Tyto cookies ztrácejí platnosti po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví tyto webové stránky a platnost cookie ještě neskončila, můžeme Google a my poznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý inzerent Google AdWords obdrží jiný cookie. Cookies nelze zpětně sledovat prostřednictvím webových stránek inzerentů AdWords. Informace získané pomocí cookies určených ke sledování konverzí slouží k vypracovávání statistik pro inzerenty AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Inzerenti se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku, na které je umístěný tag pro sledování konverzí. Neobdrží však informace, na jejichž základě by bylo možné osobně identifikovat uživatele. Pokud si nepřejete účastnit se sledování konverzí, můžete toto používání odmítnout jednoduchou deaktivací cookies Google pro měření konverze ve svém internetovém prohlížeči v uživatelském nastavení. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Ukládání cookies pro sledování konverzí probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na provádění analýzy chování uživatelů za účelem optimalizace své internetové nabídky a své reklamy.
Více informací k Google AdWords a Google Conversion-Tracking najdete v ustanovení k ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
Můžete si prohlížeč nastavit tak, aby vás informoval o uložení cookies, a cookies povolíte pouze v konkrétním případě, zakázat cookies v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické smazání cookies po zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies mohou být funkce těchto webových stránek omezené.

Google Tag Manager
Používáme Google Tag Manager (GTM) pro sledování a analýzu. GTM neshromažďuje osobní údaje. Jedná se o nástroj, který automaticky aktualizuje fragmenty kódů, které shromažďují citlivé informace. Tato data GTM nepoužívá. I pokud nepovolíte cookies nebo deaktivujete měření relace na základě URL, zůstanou kódy spravované nástrojem GTM aktivované. Ukládání cookies nástroje Google Tag Manager probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další informace najdete na https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Google Remarketing
Používáme remarketingový nástroj, který poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Tento nástroj pomáhá při personalizaci reklam na základě individuálních preferencí návštěvníků webových stránek v rámci obsahové sítě Google. Tuto automatizovanou službu používáme, abychom vám formou reklamy nabízeli produkty, které jsou zvolené na základě vašeho klikání při poslední návštěvě webových stránek. Tato služba používá cookies, které se ukládají ve vašem počítači a pomáhají vás znovu rozpoznat při příští návštěvě partnerských webových stránek v rámci obsahové sítě Google. Cookie je malý textový soubor, který se při návštěvě našich webových stránek uloží ve vašem počítači. Google shromažďuje informace o zobrazené URL, vaší IP adrese, jazyku, čase a datu návštěvy webových stránek. Tyto informace se používají pro identifikaci prohlížeče počítače, což umožňuje obsahové síti Google, aby volila a zobrazovala reklamy na základě zobrazených obsahů webových stránek, které během vaší poslední návštěvy používá také remarketingový nástroj. Pokud jste předem souhlasili se synchronizací svého účtu Google a historie prohlížeče (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated​) a dále s používáním informací svého účtu Google pro zobrazení personalizované reklamy, můžete remarketingový nástroj Google používat pro mnoho koncových zařízení. To znamená, že Google používá vaše Google-ID, aby vás bylo možné rozpoznat v různých mobilních koncových zařízeních. Při tomto procesu se neshromažďují osobní údaje. Ukládání cookies pro remarkenting Google probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud si nepřejete, aby společnost Google používala informace pro remarketingový nástroj, můžete provést potřebné změny pro deaktivaci nástroje v nastavení Google Ad na http://www.google.com/settings/ads

Analýza prostřednictvím WiredMinds
Naše webové stránky používají technologii sledovacích pixelů společnosti wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) k analýze chování návštěvníků. Zde se případně shromažďují, zpracovávají a ukládají údaje, ze kterých se vytvářejí pod pseudonymem uživatelské profily. Pokud je to možné a vhodné, jsou tyto uživatelské profily zcela anonymizované. Za tímto účelem se používají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči uživatele a slouží k opětovnému rozpoznání internetového prohlížeče. Shromážděné údaje, které mohou obsahovat i osobní údaje, se předávají společnosti wiredminds nebo je shromažďuje přímo společnost wiredminds. wiredminds smí informace, které zanechávají návštěvy na webových stránkách, používat pro vytváření anonymizovaných uživatelských profilů. Přitom získané údaje se bez zvlášť uděleného souhlasu subjektu údajů nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníků těchto webových stránek a nespojují se s osobními údaji prostřednictvím nositele pseudonymu. Pokud se shromažďují IP adresy, probíhá jejich okamžitá anonymizace smazáním posledního bloku čísel.

Pokud chcete sledování technicky zabránit, můžete ve svém webovém prohlížeči deaktivovat JavaScript a cookies. Jinak můžete také shromažďování a ukládání údajů kdykoli s účinností do budoucna odmítnout. Pro odmítnutí služby wiredminds použijte tento odkaz: Vyloučit ze sledování webových stránek. Upozorňujeme, že se to děje uložením cookie, který obsahuje informaci, která zakazuje shromažďování vašich anonymizovaných uživatelských údajů. Pokud cookies v prohlížeči smažete nebo při příští návštěvě použijete jiný prohlížeč, musíte na odkaz kliknout znovu. Ukládání cookies wiredminds probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Visual Website Optimizer
Walter dále používá Visual Website Optimizer, službu pro webovou analýzu společnosti Wingify, Inc. („VWO“). Jedná se zde o službu webové analýzy společnosti Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indie.
Pomocí VWO se shromažďují, vyhodnocují a na základě našich oprávněných zájmů ukládají pseudonymizované údaje. Oprávněný zájem představuje statistická analýza chování uživatelů pro optimalizační a marketingové účely podle § 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tyto údaje lze používat pro vytváření a vyhodnocování pseudonymizovaných uživatelských profilů. „VWO“ používá k tomuto účelu cookies. Informace o vašem používání této webové stránky a vaší IP adrese vytvořené pomocí cookies se pomocí Wingify přenášejí na server v Indii a tam se ukládají. Další informace o cookies najdete pod tímto odkazem https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/. IP adresa uživatele je součástí shromažďovaných informací, ihned po zjištění se ale pseudonymizuje, ještě než se informace uloží, aby bylo možné vyloučit jakoukoli možnost personalizace.
Cookies ve svém prohlížeči můžete kdykoli smazat. Kromě toho máte možnost účast v tomto testování úplně zakázat pomocí tohoto odkazu: https://vwo.com/opt-out/. Další informace k ochraně osobních údajů naleznete zde: https://vwo.com/terms-conditions/. Máte kdykoli právo toto zpracování odmítnout.

Dynatrace
Používáme službu Dynatrace (poskytovanou společností Dynatrace Inc, 1601 Trapelo Road, Suite 116, Waltham, MA 02451, USA), abychom získali přehled o výkonnosti naší webové aplikace a zjistili, jak se naši uživatelé v aplikaci pohybují. Dynatrace shromažďuje data jako W3C timing, kliknutí na tlačítka, kliknutí na odkazy, chyby JavaScriptu, typy prohlížečů a geografické oblasti. Tato data nám pomáhají neustále zlepšovat výkonnost naší nabídky, rozpoznávat a odstraňovat funkční problémy. Aby to fungovalo správně a efektivně, používá Dynatrace cookies. Pokud cookies v prohlížeči smažete nebo při příští návštěvě použijete jiný prohlížeč, musíte na odkaz kliknout znovu. Ukládání cookies Dynatrace probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další informace najdete na https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/data-privacy-and-security/

Analýza zákaznických údajů pro zlepšování našich služeb a výrobků
Když jste přihlášení ke svému účtu v Toolshopu, můžeme vaše osobní údaje používat také za účelem zlepšování našich služeb a výrobků. Přitom může být vaše surfování na webových stránkách Walter a v Toolshopu Walter přiřazeno k vašemu zákaznickému účtu. Údaje nepředáváme třetím osobám. Právním základem je oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem spočívá v tom, že vám chceme nabízet výrobky na míru a zlepšovat služby a výrobky. Máte kdykoli právo toto zpracování odmítnout.


6. Zpravodaj

Údaje pro zpravodaj
Pokud se přihlásíte k zasílání zpravodaje, potřebujeme od vás e-mailovou adresu. Další údaje se neshromažďují, resp. shromažďují se jen na dobrovolném základu. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání vyžádaných informací a nepředáváme je třetím osobám.

Zpracování údajů probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělený souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich používáním za účelem zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat, například pomocí odkazu „Odhlásit“ ve zpravodaji. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů, které probíhalo doposud.

Vaše údaje, které máme uložené za účelem odebírání zpravodaje, budeme mít uložené až do vašeho odhlášení zpravodaje a po odhlášení zpravodaje je smažeme. Údaje, které jsme měli uložené k jiným účelům (např. e-mailové adresy pro Toolshop), tím zůstávají nedotčené.

inxmail
Tyto webové stránky používají inxmail pro zasílání zpravodajů. Poskytovatelem je Inxmail GmbH
Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg. inxmail je služba, pomocí které lze organizovat a analyzovat zasílání zpravodajů. Údaje, které zadáte za účelem odebírání zpravodaje (např. e-mailová adresa), se ukládají na serverech inxmail.
Naše zpravodaje, zasílané prostřednictvím inxmail, nám umožňují analyzovat chování příjemců zpravodaje. Přitom lze mj. analyzovat, kolik příjemců otevřelo zprávu se zpravodajem a kolikrát klikli na odkaz ve zpravodaji. Zpracování osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že zasílání zpravodaje zrušíte. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů, které probíhalo doposud.
Pokud si nepřejete provádění analýzy prostřednictvím inxmail, musíte zasílání zpravodaje zrušit. Za tímto účelem uvádíme v každé zprávě se zpravodajem příslušný odkaz. Dále můžete zasílání zpravodaje zrušit také přímo na webových stránkách. Vaše údaje, které máme uložené za účelem odebírání zpravodaje, budeme mít uložené až do vašeho odhlášení zpravodaje a po odhlášení zpravodaje je smažeme jak z našich serverů, tak také ze serverů společnosti inxmail. Údaje, které jsme měli uložené k jiným účelům (např. e-mailové adresy pro Toolshop), tím zůstávají nedotčené. Uzavřeli jsme se společností inxmail smlouvu na zpracování údajů zakázek a plně uplatňujeme přísná pravidla německých úřadů pro ochranu osobních údajů při používání služby inxmail.

7. Pluginy a nástroje

YouTube
Toolshop používá pluginy stránky YouTube, kterou provozuje Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte některou naši stránku opatřenou pluginem YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Přitom je serveru YouTube sděleno, které naše stránky jste navštívili. Když jste přihlášení ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit své surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se odhlásíte od svého účtu YouTube. Používání YouTube probíhá v zájmu zajímavého zobrazení našich internetových nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další informace k zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webové fonty Google
Tyto stránky používají pro jednotné zobrazení písma webové fonty, které poskytuje Google. Při vyvolání stránky načte váš prohlížeč potřebné webové fonty z paměti prohlížeče, aby bylo možné správně zobrazit texty a písma. Za tímto účelem musí prohlížeč, který používáte, navázat spojení se servery Google. Tím se Google dozví, že byly prostřednictvím vaší IP adresy vyvolány naše webové stránky. Používání webových fontů Google probíhá v zájmu jednotného a zajímavého zobrazení našich internetových nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud váš prohlížeč nepoužívá webové fonty, použije se standardní písmo vašeho počítače. Další informace k webovým fontům Google naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https//www.google.com/policies/privacy/.

Bing Maps
Prostřednictvím funkce embed nebo jako iFrame jsou na našich stránkách integrované mapy Bing Maps, aby bylo možné lokalizovat obsahy a události. Bing Maps je služba společnosti Microsoft.

Pro používání funkcí Bing Maps je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenášejí na server společnosti Microsoft v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.
Používání Bing Maps probíhá v zájmu zajímavého zobrazení našich internetových nabídek a snadného nalezení míst, která uvádíme na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

8. Poskytovatelé platebních služeb

PayPal
V Toolshopu nabízíme případně také možnost platby přes PayPal. Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jako „PayPal“). Pokud zvolíte platbu přes PayPal, budou vámi zadané platební údaje předány společnosti PayPal.
Předávání vašich údajů společnosti PayPal probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy). Máte možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.