Globální přítomnost

Naše zastoupení na celém světě

Jako globálně fungující společnost je skupina Walter zastoupená na všech významných trzích na světě. Díky tomu jsme schopní zajistit řešení obrábění rychle a přímo u zákazníka jak v oblasti standardních, tak i speciálních nástrojů.

Bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci vnímáme jako základní předpoklady pro výkonné výrobní procesy. Jsou pro nás stejně důležité jako ochrana životního prostředí. V našich výrobních závodech sázíme převážně na nové pracovníky odchované v Akademii Walter. Umožňujeme jim studim cizích jazyků, uzpůsobené pracoviště dle 5S nebo výrobní technologie.