Trvale udržitelné jednání – ve všech oblastech obchodní činnosti

Integrovaný systém řízení

Náš integrovaný systém řízení zahrnuje metody a nástroje pro dodržování požadavků (např. ohledně kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, energie a rizik). Zabezpečuje, že procesy probíhají strukturovaně. Cílem je strategie nulových chyb, při které se suroviny, pomocné a provozní prostředky používají co možná nejhospodárněji.
Recyklace a ekologická likvidace mají prioritu. Náš systém řízení energie nám pomáhá využívat energii co nejefektivněji a dlouhodobě snižovat naši spotřebu energie. Za tímto účelem shromažďujeme údaje o spotřebě a zvyšujeme efektivitu tím, že snižujeme spotřebu energie.
Systém řízení nám pomáhá jednat zodpovědně, chránit pracovníky před úrazy nebo zdravotními újmami při práci a včas identifikovat globální rizika.