Hospodárnost a rizika

Trvalé zajištění obchodního úspěchu

řízení rizik

Naše globální aktivity jsou vystavené mnoha rizikům. Walter se snaží je včas identifikovat a odpovědně s nimi nakládat. Definujeme rizika, zaznamenáváme je v pravidelném soupisu rizik a kvantifikujeme je podle potenciálních dopadů. Poté jsou stanovena opatření pro zabránění nebo minimalizaci rizik.
Důležitými nástroji pro analýzu rizik jsou pravidelná prognóza očekávaného vývoje obchodu a průběžná analýza trhu a konkurence.