Ekologie, životní prostředí a energie

Z odpovědnosti za následující generace

Ekologie, životní prostředí a energie

Zachování našeho životního prostředí je důležitý cíl firmy. Předpokladem je ochrana životního prostředí a efektivní využívání energie ve všech obchodních procesech. Hospodárnost, efektivní využívání energie a ochrana životního prostředí se nevylučují. Jaké dopady mají naše pracovní procesy a výrobky na naše životní prostředí? Dbáme na efektivitu nákladů – a používáme praktické metody pro snižování spotřeby energie, vody a zdrojů.
Aby to bylo možné realizovat, vytvořila firma Walter systém řízení životního prostředí podle EN ISO 14001 a EN ISO 50001.