Trvale udržitelné jednání – ve všech oblastech obchodní činnosti

Integrovaný systém řízení

Trvalá udržitelnost je centrální součástí strategie naší firmy. Ve firmě Walter zahrnuje stejnou měrou trvale udržitelné zacházení se zdroji a výrobními prostředky i s lidmi – se zákazníky, partnery a pracovníky.

To se odráží v tematických oblastech, kterých se ve společnosti Walter týká trvalá udržitelnost: od bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, přes zabezpečování kvality, ekologický management, ochranu životního prostředí, hospodaření s energií a řízení rizik až po sociální angažovanost společnosti Walter, která se projevuje například našimi aktivitami v oblasti společenské odpovědnosti v hlavním sídle firmy v Tübingenu. Pomocí jakých opatření zde Walter uplatňuje a podporuje trvalou udržitelnost? Více se dozvíte na stránkách s jednotlivými tématy.