Kompetence pro použití v leteckém a kosmickém průmyslu

Lehké dosažení vysokých cílů

Komplexní odborné znalosti součástí pro vaše obráběcí zakázky

Ten, kdo hovoří o obrábění v leteckém a kosmickém průmyslu, mluví o high-tech řešeních a inovacích. Neboť nejde jen o obrábění nových materiálů s vysokou procesní spolehlivostí a přesností. Rozhodující je také, jaká technicky a ekonomicky smysluplná řešení se vyvíjejí. Díky inženýrským znalostem společnosti Walter si můžete být jistí, že z inovativních produktových nápadů vznikají konkurenceschopná sériová řešení.

Společnost Walter nabízí nejrozsáhlejší sortiment obráběcích nástrojů pro kovové a kompozitní materiály na světě od jednoho dodavatele. Flexibilní řešení obrábění pro letecký a kosmický průmysl, která jsou etalonem: v oblasti soustružení, vrtání, řezání závitů nebo frézování. S maximální produktivitou a procesní spolehlivostí od technické podpory až po správu nástrojů. Nezávisle na velikosti dávky a materiálu.