Těleso hnacího ústrojí

Obrábění tělesa hnacího ústrojí

Slitina na bázi niklu


Tělesa turbíny jsou navržená pro maximální stabilitu. Proto se vyrábějí z materiálů, jako jsou titanové slitiny, Inconel nebo Waspalloy. Zejména slitiny na bázi niklu se kvůli vysoké houževnatosti a teplotní stabilitě velmi obtížně třískově obrábějí. Kromě toho během dokončování nesmí docházet ke změnám struktury nebo poškození okrajových zón.

K obrábění se používají především víceosá soustružnická a frézovací centra a karuselové soustruhy. Pomocí nástrojů Walter k soustružení, frézování, vrtání a řezání závitů se obrábějí tělesa hnacích ústrojí s maximální účinností, přesností a procesní spolehlivostí.


Hrubovací obrábění – frézování

Naše řešení:
Heptagonová rovinná fréza Walter BLAXX M3024

 • 14 řezných hran na vyměnitelnou břitovou destičku
 • Stabilní, negativní vyměnitelné břitové destičky
 • Optimální dosedací plocha a velký posuv na zub díky podložce ze slinutého karbidu
 • Velká hloubka řezu
 • Pozitivní, měkký řez

Přínos pro vás:
Vysoce spolehlivý a především hospodárný nástroj s vysokou stabilitou a procesní spolehlivostí.


Hrubování vnějších ploch

Naše řešení:
Držák Walter Cut s přesným chlazením

 • Keramická destička CNGN1207
 • Chlazení čela nože pro maximální kvalitu povrchu
 • Velmi vysoké řezné rychlosti

Přínos pro vás:
Univerzálně použitelná s vysokou obráběcí rychlostí a velkou trvanlivostí. Dokonalá kvalita povrchu díky vysoké stabilitě a optimálnímu chlazení řezné zóny.


Řezání závitů připojovací plochy

Naše řešení:
Walter Prototyp Prototex® TiNi Plus

 • Inovativní tvrdokovový povlak a stabilní řezné hrany
 • Speciální geometrie pro obrábění slitin ISO S s emulzí
 • Velký vedlejší úhel hřbetu snižuje tření ve svírajících materiálech
 • Beztitanový povlak ACN odolný proti opotřebení omezuje návarky

Přínos pro vás:
Flexibilní obrábění niklových a titanových slitin jediným nástrojem. Vysoká životnost a procesní spolehlivost díky vynikající stabilitě.


Plné vrtání spojovacích otvorů

Naše řešení:
Walter Titex X·treme Plus

 • Povlak DPL odolný proti opotřebení
 • Stabilní hlavní břit pro maximální životnost a procesní spolehlivost

Přínos pro vás:
Univerzálně použitelný vrtací nástroj, nejlepší kvalita povrchu obrobku zaručena díky výborným řezným parametrům.