Lopatka turbíny

Lopatka turbíny

Obtížně obrobitelné materiály


Lopatky turbín jsou vystavené nejvyššímu tepelnému a fyzikálnímu zatížení: Při plném zatížení se lopatky turbín pohybují rychlostí až 500 m/s. To odpovídá dostředivému zrychlení 160 000 m/s² a odstředivé síle přibližně 550 tun.

To vydrží pouze obtížně obrobitelné materiály, jako je např. Inconel nebo podobné superslitiny! Další výzvou jsou komplexní profily lopatek. Díky jednotným řešením nástrojů zajišťujeme, že se časy na výměnu nástrojů a časy mezi úběry třísky zkrátí na minimum při zachování maximální kvality

Hrubování patky, listu a hlavy lopatky

Naše řešení:
Fréza na výrobu plošných spojů F2334R

 • Optimalizovaný design lůžka destičky
 • Zesílené uchycení nástroje
 • Přímý přívod chlazení k břitu
 • 4 řezné hrany na vyměnitelnou břitovou destičku
 • Velikosti destiček: RO.X 10T3.. nebo RO.X.1204..

Přínos pro vás:
Dlouhá životnost díky novým druhům vyměnitelných břitových destiček.


Dokončování listu lopatky

Naše řešení:
Prototyp Protostar N50 Multi Flute

 • Modulární frézovací systém díky uchycení ConeFit
 • Úhel šroubovice 50° pro měkký řez
 • Povlak TAX pro velké posuvy a vysoké řezné rychlosti

Přínos pro vás:
Výrazně kratší obráběcí časy a vynikající řezné vlastnosti v obtížně obrobitelném materiálu.


Polodokončovací a dokončovací obrábění tenkostěnných kovaných lopatek

Naše řešení:
Walter BLAXX F5041/5141

 • Tangenciální vyměnitelné břitové destičky se 4 řeznými hranami v úhlu 90°
 • Speciální povrchová úprava tělesa pro vysokou odolnost proti opotřebení
 • Skutečné High-Performance-Cutting (HPC) při obrábění lopatek
 • Polodokončovací obrábění s velkými řeznými hloubkami (až 9 mm) a současně velkým posuvem
 • Powered by Tiger·tec®Silver

Přínos pro vás:
Velké řezné hloubky a posuvy zkracují čas obrábění až o 40 %! Axiální síly a vibrace jsou prakticky vyloučeny díky malým rohovým poloměrům


Dokončování přechodového poloměru a platformy

Naše řešení:
Kuželová poloměrová kopírovací fréza Walter Prototyp

 • Variabilní úhel sklonu: od 1° až do max. 30°
 • 2 až 4 zuby – s lamačem třísky a bez lamače třísky / profil Kordel
 • Poloměr 0,5–8 mm
 • Substrát, geometrie, předúprava a povlak jsou optimálně přizpůsobené pro příslušné použití a materiál
 • Se systémem Walter Xpress dostupný během nejkratší doby

Přínos pro vás:
Vysoká životnost a velmi dobrá kvalita povrchu na součásti.