Kolejnice a výhybka

Kolejnice a výhybka

Výhybky – místa pro dokonalé obrábění


Nejvyšším cílem při výrobě širokopatních (Vignolových) nebo žlábkových kolejnic a výhybek je vždy dlouhá životnost. Přitom jsou kolejnice výhybky denně vystavovány velkým zatížením. Používaná kolejnicová ocel s pevností od 700 do 1 600 N/mm² je při obrábění skutečnou výzvou. Požadovány jsou robustní nástroje, které mohou být flexibilně používány v nejrůznějších podmínkách. Výkonné frézy Walter jsou v tomto případě ideálním řešením. Dodávají se pro všechny běžné profily kolejnic a stoupání a v každém materiálu poskytují vysokou míru procesní spolehlivosti a produktivity.

K obrábění se používají především víceosá soustružnická a frézovací centra a karuselové soustruhy. Pomocí nástrojů Walter k soustružení, frézování, vrtání a řezání závitů se obrábějí tělesa hnacích ústrojí s maximální účinností, přesností a procesní spolehlivostí.


Frézování hlavy kolejnice

Naše řešení:
Speciální fréza Walter

 • Průměr přizpůsobený stroji a obrobku
 • Pro všechny běžné profily
 • Stabilní lůžka destiček s minimálními tolerancemi

Přínos pro vás:
Vysoký obráběný objem, dlouhá životnost


Obrábění dutiny kolejnicové spojky

Naše řešení:
Speciální fréza Walter

 • Optimální počet břitů
 • Dokonalé rozdělení prostoru pro třísky
 • Obrábění všech profilů

Přínos pro vás:
Vysoký obráběný objem, dlouhá životnost


Obrábění žlábkových profilů (1)

Naše řešení:
Tvarová fréza Walter

 • Optimální uspořádání břitů
 • Obrábění přímých hlubokých žlábků a výhybek v jednom pracovním kroku

Přínos pro vás:
Vysoký obráběný objem, krátký procesní čas.


Obrábění žlábkových profilů (2)

Naše řešení:
Tvarová fréza Walter

 • Různé tvarové destičky
 • Obrábění všech běžných druhů profilů
 • Třískové obrábění profilu v místě přechodu do hlavy kolejnice

Přínos pro vás:
Flexibilní, efektivní a precizní třískové obrábění. Vyšší hospodárnost ve srovnání s frézami ze slinutých karbidů.