Soukolí

Soukolí

Detail obrábění kol

Soukolí pro moderní kolejové vozidlo je tvořeno dvěma monoblokovými koly a jednou hřídelí. Tyto bezpečnostní komponenty vozidla musí odolávat mimořádnému fyzikálnímu a tepelnému zatížení. Právě tak vysoké jsou požadavky na materiál a výrobní proces. Kovaná ocel (pevnost v tahu až 800 až 1 000 Nm/mm²) musí být obráběna s vysokou přesností.

Kvalita povrchu má přímý vliv na jízdní vlastnosti, a tím i na využití energie. Soustružnické nástroje Walter jsou určené pro takové výzvy a nabízejí uživatelům nejvyšší přesnost, bezpečnost a flexibilitu v rámci hospodárného procesu obrábění.


Obrábění vnitřního profilu

Naše řešení:
Držák Walter Capto™

  • Obrábění vnitřní strany kola
  • Uchycení Walter CaptoTM
  • Stabilní kruhová destička

Přínos pro vás:
Rychlá výměna nástroje, procesně spolehlivý přenos velkých obráběcích sil, dobrý odvod třísky.


Obrábění vnějšího profilu

Naše řešení:
Držák WalterCapto™

  • Uchycení Walter CaptoTM C8 umožňuje enormní obráběcí síly

Přínos pro vás:
Maximální flexibilita a stálost rozměrů při obrábění nákolků.


Vnitřní a vnější soustružení

Naše řešení:
Vyměnitelné břitové destičky Tiger·tec® Silver

  • Po obvodu slinutá vyměnitelná břitová destička Tiger·tec® Silver
  • Geometrie HU6 – speciálně pro střední až těžké obrábění plných kol
  • Excelentní kontrola třísky

Přínos pro vás:
Až o 40 % delší životnost. Vysoká stabilita a velmi dobré lámaní třísky


Všeobecné obrábění soustružením ISO P

Naše řešení:
Soustružnická destička ISO P

  • Geometrie optimalizovaná pro obrábění oceli
  • Řezné materiály Tiger·tec® Silver

Přínos pro vás:
Delší životnost, vysoká procesní spolehlivost, snížení nákladů na nástroje, univerzální použití.