Železniční doprava: Produktivita na správné koleji.

Správné signály pro efektivní třískové obrábění.

Požadavky na přepravu osob a zboží rostou na celém světě a kolejový průmysl se stává důležitým trhem budoucnosti. Železniční infrastruktura patří k rozhodujícím faktorům hospodářského úspěchu regionu. Přitom musí železniční průmysl čelit rostoucím požadavkům na mobilitu, flexibilitu, nedostatku surovin a požadavkům ochrany životního prostředí.

Pro vysokorychlostní řešení při maximální bezpečnosti a současném zdokonalování rentability potřebuje železniční doprava inovativního a spolehlivého výrobního partnera, jakým je společnost Walter, který se skvěle vyzná v oblasti kolejové technologie a zná odpověď na každou otázku: Zde obdržíte kompletní řešení pro veškeré požadavky na obrábění. Očekávejte maximum. Realizujte s námi své vize.