Výroba přesných závitů

Závitořezné nástroje

Výroba precizních závitů Závitové nástroje Sílící tlak konkurence nutí výrobce k neustálému snižování nákladů. Přitom neustále rostoucí požadavky na kvalitu součástí, procesní spolehlivost a vysoce legované nástrojové oceli kladou stále nové výzvy na všechny komponenty procesu obrábění.

Závitové nástroje značky Walter Prototyp stojí za inovacemi, snižováním nákladů, zvýšením produktivity a růstem konkurenceschopnosti. Náš rozsáhlý katalogový program nabízí pro každý způsob obrábění nebo metodu vhodný nástroj.

Závitníky a tvářecí závitníky z rychlořezné oceli HSS-E (-PM) a ze slinutých karbidů, závitové frézy a vyměnitelné břitové destičky. Standardně dostupné jsou tyto nástroje od závitu M1.

Naše nástroje Walter prototyp nabízí maximální procesní spolehlivost také v případě závitů v hlubokých slepých a průchozích dírách, vynikající kvalita povrchu závitů a optimální vytížení strojů.

V případě flexibilních možností použití zabraňte záměnám díky popisům ISO.​

Geometrie náběhu a zvýšený průměr náběhu umožňují, že v případě tvářecího závitníku Protodyn® (S) Plus se všechny tvářecí hrany rovnoměrně podílí na procesu tváření. Z toho vyplývá rovnoměrná odolnost vůči opotřebení, lepší záběhové chování a výrazně vyšší životnost.

Dalšími výhodami našich tvářecích závitníků jsou: odpadá odvod třísek následkem tváření za studena, výrazně nižší hloubka drsnosti na bocích závitu než při řezání závitů a lepší kvalita povrchu. Na bocích závitu dochází ke zpevnění za studena a dno závitu vykazuje asi o 20 % vyšší pevnost proti vytržení při statickém zatížení. Vyšší spolehlivost obrábění díky stabilním nástrojům vyplývá z velkého průřezu jádra bez nutnosti dodatečných drážek pro odvod třísky.