Obrábění trubek

Obrábění svarů a trubek

Frézování svařovacích hran trubek a obrábění konců trubek

Frézování svařovacích hran trubek

Nové projekty dálkových potrubních vedení a investice chemického průmyslu po celém světě se starají o rostoucí poptávku po speciálních potrubích. Aby uspěli v konkurenčním boji, sázejí výrobci potrubí na vysoce výkonné výrobky, které jsou optimálně přizpůsobeny příslušnému účelu použití.

Přitom se používají několikrát povlakované materiály, u kterých jsou různé kovy pomocí speciální válcovací metody spojeny do kompozitního materiálu. Tyto materiály kladou mimořádné nároky na frézování.

Nástrojový program společnosti Walter pro třískové obrábění trubek zahrnuje nástroje pro přípravu svarů a k odjehlování svarů. Vnitřní a vnější a nástrojový systém k obrábění konců trubek. Rozhodujícím prvkem jsou čistě připravené hrany

Tělesa nástrojů
V zásadě se používají dva druhy základních těles nástrojů:: monobloková fréza s pevnými destičkami a modulární frézy se segmenty (tzv. kazetové frézy). Tak mohou být vytvořeny různé druhy profilů.

Profily I, Y, X, X + I

Modulární systém fréz
Obecně jsou v tomto systému k dispozici dvě základní tělesa (směr řezání doleva a doprava) s kazetami v neutrální poloze. Řezací obrys, úhel, sražení hran a řezná geometrie jsou určeny tvarem kazet. Při výměně kazet lze v případě potřeby jednoduše a rychle vyměnit profil ostří. V případě poškození se vyměňují pouze kazety. Dodatečné seřizování není nutné.

Obrábění konců trubek

Nové projekty dálkových potrubních vedení a investice chemického průmyslu po celém světě se starají o rostoucí poptávku po speciálních potrubích. Aby uspěli v konkurenčním boji, sázejí výrobci potrubí na vysoce výkonné výrobky, které jsou optimálně přizpůsobeny příslušnému účelu použití.

Přitom se používají několikrát povlakované materiály, u kterých jsou různé kovy pomocí speciální válcovací metody spojeny do kompozitního materiálu. Tyto materiály kladou mimořádné nároky na frézování.

Pro čelní obrábění konců trubek se používají dvě koncepce obrábění: 1. Frézování kruhovou interpolací 2. Čelní soustružení

V důsledku čelního soustružení konců trubek a v současnosti používaných materiálů dochází k tendenci tvorby dlouhých třísek. Důležité řízené lámání třísky je vytvářeno pomocí inovační geometrie břitu společně s nejmodernějšími řeznými materiály a upravenými držáky břitu.

Cílem obrábění jsou krátké doby taktu s optimálním lámáním třísky a maximální životností břitu. To znamená nejvyšší spolehlivost obrábění spojenou s nejvyšším využitím nákladů.