Produktivita na vzestupu

Blok motoru

Při výrobě velkých motorů má nejvyšší prioritu procesní spolehlivost, protože náklady na polotovary mají značný podíl na celkových nákladech na blok motoru. Materiály používanými při výrobě bloků motorů jsou: hliník, šedá litina, tvárná litina a ocel.

Mimořádná výzva spočívá ve velkých přídavcích na obrábění těchto součástí. Obráběcí nástroje rovněž musí být dostatečně dimenzované a výkonné.

Máme k dispozici správné nástroje, které na výkonných obráběcích centrech zajišťují přesnost a procesní spolehlivost. Tak vznikají kvalitní součásti, které zajišťují dlouhou dobu chodu motoru bez poruch.