S energií k vyšší hospodárnosti

Turbínový disk

Velký počet výrobců OEM vyrábí plynové turbíny, které jsou tvořené několika disky upevněnými na jedné hřídeli. Turbínové disky představují velkou výzvu pro obrábění. Jedná se o velmi složité součásti z obtížně obrobitelných materiálů, jako je Inconel 718. Úkol zní: Tvarové obrábění na obtížně přístupných místech.

Pro tento úkol máme správné nástroje.

Výběr z nástrojů:

  • Walter Cut Capto™ k zapichování drážek pro lopatky a těsnicích drážek
  • Vrtání s Xtra-Tec® Insert Drill až do 5 x D
  • Soustružení vnějších a vnitřních průměrů, vybírání, drážkování a tvarové obrábění s keramickými vyměnitelnými břitovými destičkami

 

Díky našim nástrojům dokážeme omezit výměnu nástrojů a zkrátit dobu mezi upínáním na nezbytné minimum. A to vše při nejvyšší kvalitě. Naše vysoce produktivní řešení omezují počet upnutí a tím i vedlejší časy. Tím se dosáhne vyšší přidané hodnoty.​​​​​​