S energií k vyšší hospodárnosti

Vodní elektrárny

Kromě větrné a solární energie je vodní energie důležitou technologií získávání energie šetrného vůči životnímu prostředí.

Moderní vodní elektrárny, pokud chtějí být úspěšné, musí na jedné straně vyrábět maximální množství elektrické energie, ale na druhé straně musí co nejméně zasahovat do přirozeného koloběhu vody. Vodní elektrárny jsou složitými zařízeními, jejichž produktivita závisí zejména na dokonalé souhře jednotlivých komponent.

Společnost Walter nabízí v oblasti celkového obrábění kompletní řešení poskytující maximální produktivitu při výrobě Kaplanovy, Francisovy nebo Peltonovy turbíny a stavidlových vrat. Dodáváme vyspělé kompletní obráběcí procesy. Kromě toho nabízíme nejen jeden z nejrozsáhlejších programů standardních nástrojů, ale také zakázková řešení speciálních nástrojů. Díky tomu můžeme ekonomicky vyrábět ekologicky šetrné výrobky.