S energií k vyšší hospodárnosti

Kaplanova lopatka

Kaplanovy turbíny jsou axiálně obtékané vodní turbíny s nastavitelným oběžným kolem, kterou vyvinul Viktor Kaplan z Francisovy turbíny. Oběžné kolo se podobá lodnímu šroubu s nastavitelnými lopatkami. V případě této turbíny se jedná o přetlakovou turbínu, u které se tlak vody snižuje od vtoku do oběžného kola až po výtok. Stupeň účinnosti činí 80 až 95 %. Je vhodná pro velké průtočné vodní elektrárny na klidně tekoucích vodách.

Pro výrobu Kaplanovy turbíny nabízíme výkonné obráběcí nástroje a optimalizované obráběcí procesy.

Výběr z našich nástrojů:

 
  • Fréza na těžko obrobitelné materiály Walter k hrubování příruby a listů lopatek
  • Ježková fréza Walter k hrubování vnějšího průměru příruby
  • Kulová frézovací hlava Walter k předobrobení přechodů lopatek
  • Fréza s kruhovými destičkami Walter k dokončovacímu obrábění listů lopatek
  • Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami a vyvrtávací nástroje k obrábění přírubových otvorů
  • Fréza s kruhovými destičkami a osmibřitá fréza jako hrubovací nástroj k frézování kruhovou interpolací středových otvorů přírub