S energií k vyšší hospodárnosti

Stavidlová vrata

„Stavidlová vrata“ ve vodních turbínách jsou nerotující, ale nastavitelný radiální rošt z lopatek, který kontroluje množství protékající vody a může ji také navádět do šroubovice. Čím širší je otvor, tím rychleji proudí voda a tím vyšší je výroba energie. Rozváděcí rošt přispívá k udržování konstantních otáček a tím i konstantního výkonu turbíny.

K obrábění lopatek rozváděcího roštu máme k dispozici vhodné obráběcí nástroje a procesy, které zaručují hospodárné obrábění.

Výběr z našich nástrojů:

  • Fréza na těžko obrobitelné materiály Walter k hrubování příruby a profilů
  • Ježková fréza Walter k hrubování vnějšího průměru příruby
  • Kulová frézovací hlava Walter k předobrobení profilových přechodů
  • Fréza s kruhovými destičkami Walter k dokončovacímu obrábění profilů
  • Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami a vyvrtávací nástroje k obrábění přírubových otvorů
  • Fréza s kruhovými destičkami a osmibřitá fréza jako hrubovací nástroj k frézování kruhovou interpolací středových otvorů přírub