S energií k vyšší hospodárnosti

Náboj rotoru

Náboj rotoru z tvárné litiny tvoří rozhraní mezi rotorem a hnacím ústrojím. Zde jsou našroubovány ložiska obrovských listů rotoru. Náboj rotoru je součástí rotoru, z funkčního hlediska je však úzce spojen s mechanickým hnacím ústrojím. Celkové síly a točivé momenty působící na rotor se téměř bodově soustředí do této důležité součásti. Odpovídajícím způsobem vysoká jsou i zatížení, kterým je tato součást vystavena.

K obrábění takových součástí máme k dispozici vhodné obráběcí nástroje.

Výběr z nástrojů:

  • Vrták pro vrtání otvorů pro závity Walter s fazetkou k obrábění průchozích a slepých otvorů
  • Walter Prototyp Paradur® Eco-HT k výrobě závitů v slepých otvorech
  • Fréza Walter na těžko obrobitelné materiály k hrubování vnějších ploch
  • Ježková fréza Walter Xtra•tec® F4138 k hrubování a semifinišování