Obrábění svarů a konců trubek

Frézování hran svařovaných trubek

Nové projekty dálkových potrubních vedení a investice chemického průmyslu po celém světě se starají o rostoucí poptávku po speciálních potrubích. Aby uspěli v konkurenčním boji, sázejí výrobci potrubí na vysoce výkonné výrobky, které jsou optimálně přizpůsobeny příslušnému účelu použití.

Přitom se používají několikrát povlakované materiály, u kterých jsou různé kovy pomocí speciální válcovací metody spojeny do kompozitního materiálu. Tyto materiály kladou mimořádné nároky na frézování.

Program nástrojů Walter k obrábění trubek obsahuje nástroje pro přípravu svarů, odjehlování vnitřních i vnějších svarů a nástrojový systém k obrábění konců trubek. Rozhodujícím prvkem jsou čistě připravené hrany.

Tělesa nástrojů

V zásadě se používají dva druhy základních těles nástrojů: monobloková fréza s pevnými destičkami a modulární frézy se segmenty (tzv. kazetové frézy). Tak mohou být vytvořeny různé druhy profilů.

Profily I, Y, X, X + I

Modulární systém fréz

Obecně jsou v tomto systému k dispozici dvě základní tělesa (směr řezání doleva a doprava) s kazetami v neutrální poloze. Řezací obrys, úhel, sražení hran a řezná geometrie jsou určeny tvarem kazet. Pokud je to nutné, výměnou kazet lze jednoduše a rychle změnit řezací profil. V případě poškození se vymění pouze kazety a nejsou nutné dodatečné seřizovací práce.
Výhody modulárního systému spočívají především v jednoduchých a variabilních možnostech využití s použitím základního tělesa a úpravou příslušného profilu segmenty.
Přitom se používají nejnovější geometrie břitu a řezné materiály. Na základě této kombinace dosáhneme optimálního poměru nákladů a efektivnosti a tím dokonalého řešení obrábění.