Produktivita na správné koleji

Výhybky a kolejnice

Obrábění hlavy kolejnice

K obrábění hlav kolejnic jsou mimořádně vhodné speciální frézy Walter s průměrem až 700 mm. Tyto nástroje se vyznačují především vysokou přesností profilu a velmi stabilním lůžkem destičky.

Obrábění dutiny kolejnicové spojky

K obrábění dutin kolejnicové spojky nabízíme individuálně konfigurované speciální frézy s flexibilním počtem břitů a optimalizovaným rozdělením prostoru pro třísky.

Obrábění žlábkové kolejnice

V závislosti na druhu profilu žlábkové kolejnice dodáváme tvarové frézy Walter s nejrůznějšími tvarovými destičkami pro mimořádně přesné a hospodárné obrábění profilu přechodu do hlavy kolejnice.

Obrábění hlubokých profilů žlábkové kolejnice

Přímé hluboké žlábky vyprofilované kolejnice lze obrábět speciálními tvarovými frézami s optimálním uspořádáním břitů. Velký objem třísky poskytující vyšší hospodárnost. Při obrábění krátkých kolejnic jsou standardní frézy Walter důležitým příspěvkem vyšší přesnosti a hospodárnosti.