Spolehlivý jako nástroj sám

Renovační koloběh Walter Multiply

Systém, který Vás přesvědčí: Červený transportní box. Díky dokonalému zapracování renovačního servisu se výrazným způsobem sníží náklady na obráběcí operaci. Prostřednictvím zásobníku červený transportní box značka Walter Multiply stanovila ukázkový standard.

Fakta a výhody:

  • Opotřebené nástroje jsou shromažďovány v bezpečném zásobníku, společnost Walter Multiply ho vyzvedne, zkontroluje a v několika pracovních krocích zrenovuje do finální kvality povrchu.
  • Společnost Walter v praktickém zásobníku červený transportní box dodá nástroje připravené k použití přímo na vaše výrobní místo.

​ ​