Výroba a logistika

Zaměření na celý proces

Výrobní a logistická řešení

Efektivní obráběcí proces v podstatě na pouhý stisk tlačítka. Celý procesní řetězec je pokryt „Výrobními a logistickými službami“: od nákupu přes řízení zásob, přednastavení, přepravu, opravy až po ekologickou recyklaci. V centru pozornosti „Výroby a logistiky“ je zásobování správnými nástroji ve správný okamžik, aby mohl hladce probíhat výrobní proces.

Management nástrojů můžete používat v nejrůznějších fázích, od přípravy nástrojů přes vydávací automaty až po složité projekty s vyúčtováním po dokončení součástí.