Comara

Inovativní software pro obrábění kovů

Comara: Evidence dat strojů – systémy a software


Převzetím firmy Comara společnost Walter důsledně pokročila ve svém vývoji od výrobku k partnerovi pro celý proces – a nyní k partnerovi pro digitální proces. Cílem je komplexně pochopit a interpretovat procesy a na základě toho vyvíjet digitální řešení, pomocí kterých mohou zákazníci firmy Walter z oblasti obrábění optimalizovat svou produktivitu a efektivitu v celém procesním řetězci.

Od roku 2004 je Comara symbolem inovativního softwaru v obráběcí výrobě a specializuje se na shromažďování, vyhodnocování a použití dat v reálném čase pro propojení strojů.

Údaje a fakta
 • Založení 2004, St. Georgen / Německo
 • Hlubokosáhlé zkušenosti s propojením strojů
 • Vizualizace, analýza a optimalizace procesních dat
 • Produkty Comara jsou nainstalované na cca 11 500  strojích na světě

Webové stránky: http://www.comara.de/en/
Comara appCom – intuitivní výrobní asistenční systém pro váš strojový park

Comara appCom* zaznamenává a vizualizuje rozsáhlá data strojů a výroby, interpretuje a vyhodnocuje je. Comara appCom lze nezávisle na výrobci stroje používat pro nejrůznější řízení: např. Siemens, Fanuc, Heidenhain nebo OPC-UA.


Přehled přínosů pro vás
 • Změna prostojů na produktivní čas
 • Permanentní záznamy doby provozu u každé součásti
 • Obsluha více strojů a směny bez obsluhy
 • Proces v reálném čase: Možnost okamžitě reagovat na mimořádné události
 • Odpadají ruční poznámky a náročná vyhodnocování
 • Vyhodnocení v reálném čase (nikoli až zpětně na konci měsíce)
 • Automatické sledování nejrůznějších hodnot s okamžitým reportováním

Více informací: http://www.comara.de/en/en-appcom/
Comara iCut – optimalizace obráběcích procesů v reálném čase

Comara iCut měří až 500krát za sekundu výkon vřetena – a automaticky přizpůsobuje posuv podle aktuálních řezných podmínek. Tak rychle, jak je to možné, tak pomalu, jak je to nutné. V každé situaci. V jedinečném reakčním čase. Nezáleží na tom, zda se jedná o kolísání přídavků na opracování, proměnlivé otáčky fréz, různé šířky záběru, zakalení nebo opotřebení nástrojů.


Přehled přínosů pro vás
 • ROI < 6 měsíců
 • Zkrácení výrobního času (Ø 10 %)
 • Ochrana před přetížením vřetena a nástroje
 • Větší procesní spolehlivost (výroba bez obsluhy, obsluha více strojů)
 • Stejnoměrné vychýlení nástroje při hrubování
 • Odpadají ruční poznámky a náročná vyhodnocování

Více informací: http://www.comara.de/en/icut/