Společnost TDM Systems GmbH je dceřinnou společností Walter AG, která už více než 20 let vyvíjí a uvádí na trh software ke správě nástrojových údajů a provozních prostředků.

Se softwarem TDM se Vaše data a grafiky nástrojů uchovávají vždy centralizovaně. Jak v plánování, tak i ve výrobě se pracuje s reálnými daty nástrojů. Empirické hodnoty z výroby jsou proto k dispozici již během procesů plánování. To nejen optimalizuje procesy, ale také výrazně zlepšuje kvalitu výrobků.

Vaše výhody při nasazení softwaru TDM:

  • snížení nákladů na nástroje
  • snížení nákladů na administrativu skladu a zpracování objednávek
  • optimalizace nasazení nástrojů
  • zvýšení disponibility nástrojů
  • bilancování nástrojů podle provedených zakázek
  • přístup k nástrojovým údajům a grafikám 2D/3D přímo ze systému CAD/CAM
  • k dispozici 3D grafiky stávajících nástrojů pro reálné simulace
  • snížení prostojů strojů způsobených nástroji