2015-11-17

Nové upínače upichovacích planžet BMT/DO s přesným chlazením

Nové upínače upichovacích planžet od firmy Walter pro stroje BMT/DO se vyznačují dvěma rozhodujícími inovacemi: prouděním chladicího média uvnitř upínače a jeho přiváděním přímo do řezné oblasti.

Obojí rozhodujícím způsobem přispívá k nepřetržitému optimálnímu chlazení upichovací destičky a upichovací planžety. Těsnicí O kroužek zabezpečuje bezpečný přívod chladicího média a zabraňuje ztrátě tlaku. V případě zvláštních druhů použití upínače umožňují navíc nebo alternativně pracovat s vnějším chlazením. Chladicí trysku pro vnitřní přívod lze jednoduše uzavřít. Systémy jsou zkonstruované tak, že uživatel potřebuje jak pro standardní, tak i pro obrácenou montážní polohu jen jeden držák. Další výhoda: V případě potřeby lze výšku hrotu pro každý jednotlivý obrobek nastavit v rozsahu ±0,5 mm přímo na upínači. Díky tomu je možné dosáhnout přesné středové polohy obrobku bez vynaložení další práce.

Díky přesnému přívodu chlazení vznikají při práci s novými upínači upichovacích planžet BMT/DO od firmy Walter jen velmi krátké třísky a dochází k menšímu opotřebení. Odpadají prostoje při odstraňování nahromaděných třísek, současně tak stoupá produktivita stroje. Stabilní držák je přizpůsobený pro každou obráběcí polohu a umožňuje práci bez vibrací. Nové upínače upichovacích planžet od firmy Walter pracují s tlakem chlazení 10 až 80 bar. Díky tomu je lze používat téměř ve všech běžných strojích s rozhraním BMT.


​Obrázky s velkým rozlišením k těmto novinkám pro práci s tiskem najdete v informačním boxu „TISK KE STAŽENÍ“ jako přílohu v PDF.​​