2015-06-03

Z rohové frézy se stává multitalent

Rohová fréza Xtra tec® F4042/F4042R je jedním z nejuniverzálnějších zástupců své řady. Zanořovací nástroj s úhlem nastavení 90 stupňů umožňuje množství operací. Nová vyměnitelná břitová destička s břitem wiper, která se montuje místo běžné vyměnitelné břitové destičky, ještě více rozšiřuje spektrum použití. Její hlavní vlastnosti: přesně broušená, dvoubřitá, pozitivní geometrie, axiální přesah, bez nutnosti nastavení.
F4042/F4042R je díky tomu nejen hrubovací a dokončovací fréza, která umožňuje vynikající povrchy (Ra až 0,2 μm). Osazená vyměnitelnou břitovou destičkou s břitem wiper navíc splňuje všechny předpoklady pro soustružení. Uživatel ve výsledku ušetří pracovní kroky a nástroje. V případě potřeby může realizovat kompletní obrábění na jednom stroji se sníženými náklady. Různé možnosti řezných materiálů umožňují použití na ocelové a litinové materiály, nerezové oceli a těžko obrobitelné materiály. Na základě toho se F4042/F4042R hodí pro veškerý kovozpracující průmysl.