2016-06-28

Nová destička rozšiřuje nabídku

S novou dokončovací vyměnitelnou břitovou destičkou XNGX0705ANN-F67 výrobce přesných nástrojů Walter AG rozhodujícím způsobem rozšířil svou nabídku vyměnitelných břitových destiček.

Neboť díky destičce speciálně vyvinuté pro tuto frézu lze heptagonovou rovinnou frézu Walter BLAXX M3024 od nynějška používat také pro dokončovací operace. Vysokou hospodárnost přitom zabezpečuje počet řezných hran: 2 + 2 u nové dokončovací VBD – a 16 u hrubovacích destiček, které ji doplňují. Další vlastnosti nové negativní vyměnitelné břitové destičky jsou vysoká spolehlivost a měkký řez na základě pozitivní geometrie břitu.

Tato nová dokončovací VBD otevírá uživatelům heptagonové rovinné frézy Walter BLAXX M3024 ještě širší spektrum použití: polodokončovací a dokončovací operace lze spojit do jednoho pracovního kroku s jedním nástrojem – bez nastavení dokončovacích břitů! Tím se ušetří jak nástroje, tak také čas stroje, např. díky kratším časům na výměnu nástrojů a nastavování. Balíček skládající se z frézy a vyměnitelných břitových destiček je tak velmi vhodný pro průmyslovou sériovou výrobu. Například pro turbodmychadla výfukových plynů nebo lopatky turbín – ale také pro všechny další ostatní součásti z nerezové oceli, litiny a oceli.


Obrázky s vysokým rozlišením k těmto novinkám pro tiskové potřeby jsou k dispozici v infoboxu „PRESSE DOWNLOADS“ ​jako příloha ve formátu PDF.​​​