2016-12-08

Walter rozšiřuje svoje digitální portfolio

Společnost Walter AG nastupuje k dlouholetému softwarovému partnerovi Comara. Vznikne nová společnost pod společným vedením. Mirko Merlo, předseda představenstva společnosti Walter AG: „Je to důležitý strategický krok pro rozšíření našeho digitálního portfolia a pro další vývoj naší společnosti směrem k průmyslu 4.0.“

S většinovou účastí pokračuje Walter důsledně ve svém vývoji od pouhého výrobce nástrojů k dodavateli rozsáhlých výrobních řešení. Společnost Comara, která je již od roku 2012 úzce spolupracujícím partnerem firmy Walter, se specializuje na shromažďování, vyhodnocování a využívání dat v reálném čase pro síťové propojení strojů („connectivity“). Společně s firmou Walter navíc tato společnost vyvíjí softwarová řešení pro síťové propojení všech zařízení ve výrobním prostředí: od strojů a nástrojů přes logistiku a databáze.

Společnost Walter AG rozšiřuje s firmou Comara své zaměření a v budoucnosti tak bude moci nástroje lépe propojit do sítě a optimalizovat s daty v reálném čase. V kombinaci s již používaným nástrojem Walter Tool ID tak v budoucnu vzniknou inteligentní nástroje – takzvané smart tools. S „appCom“ nabízí Comara výrobcům strojů a průmyslovým firmám vlastní platformu pro individuální aplikace, speciální softwarové moduly ve výrobním prostředí. Společně s firmou Walter zde chce vyvíjet další řešení a poskytovat je i jiným výrobcům strojů a zařízení a dále koncovým zákazníkům. Pro firmu Walter je to nová obchodní oblast s velkým potenciálem do budoucna nad rámec optimalizace nástrojů.


 


Obrázky s vysokým rozlišením k těmto novinkám pro tiskové potřeby jsou k dispozici v infoboxu „PRESS DOWNLOADS“ ​jako příloha ve formátu PDF.​​​