2016-08-15

Titan do titanu

Titanové součásti jsou často tvrdé, špatně vedou teplo, a proto jsou těžko obrobitelné. A to při obráběcím poměru až 95 %!

Nová plnozubá ježková fréza Walter BLAXX M3255 zde dosahuje díky zcela novému designu vynikajících výsledků: Speciální čelní destička s axiálním dorazem a nový tvar tangenciálně uspořádaných vyměnitelných břitových destiček umožňují „překrývající se“ uspořádání – s více destičkami na řadu zubů a více řadami zubů na frézu! Takto vzniklý „průběžný“ břit řeže do obrobku téměř bez přechodů. Další novinka: Ke každé vyměnitelné břitové destičce je jednotlivě přiváděno chlazení. Toto a kontrolované lámání třísky díky novému uspořádání destiček optimalizuje chlazení a odvod třísky. To je výhodné zejména při frézování drážek, díky čemuž může M3255 frézovat drážky také s většími průměry.

Stejně tak je Walter BLAXX M3255 vhodná pro rohové frézování, frézování kontur a kapes u titanových slitin. Geometrie L65T je dostupná ve 2 druzích: WSM45X pro maximální objemy obrábění a dlouhou trvanlivost, WSP45S pro vysokou spolehlivost i při komplikovaných podmínkách. Ostré řezné hrany zaručují velký objem obrábění při malé řezné síle. Walter nabízí Walter BLAXX M3255 v rozsahu průměrů 50–80 mm. Pro uživatele se vyznačuje především krátkými dobami obrábění, maximálním objemem materiálu za jednotku času a vysokou spolehlivostí.


Obrázky s vysokým rozlišením k těmto novinkám pro tiskové potřeby jsou k dispozici v infoboxu „PRESSE DOWNLOADS“ ​jako příloha ve formátu PDF.​​​