2017-03-09

Mimořádný specialista na frézování: MD133 Supreme

S novou MD133 Supreme přináší prémiový výrobce nástrojů Walter na trh poprvé řadu fréz vyvinutou speciálně pro požadavky dynamického frézování. S průměry 6–12 mm (při z = 5), resp. 16–20 mm (při z = 6) a délkami břitů (Lc) von 3 × Dc, s krkem až 4 × Dc a 5 × Dc je tato fréza ideálně dimenzovaná pro parametry, které jsou typické pro dynamické frézování: malá šířka řezu, velká hloubka řezu, velká délka břitu. Lamač třísky zabezpečuje krátkou třísku i u velké délky břitu. Dva různé druhy jsou určené pro odlišné oblasti použití frézy: WJ30RD na ocel (vedlejší použití: litina) a WJ30RA na nerezové oceli (vedlejší použití: ISO S, N). Nová fréza představuje řešení problémů u těžko obrobitelných materiálů a při nestabilních podmínkách (stroj, obrobek, upnutí).

Největší výhody pro zákazníka vidí firma Walter ve zvyšující se spolehlivosti, zejména při obrábění bez obsluhy, a dále ve vzrůstající produktivitě díky většímu objemu materiálu za jednotku času při současně klesající době obrábění. Díky využití celé délky břitu při dynamické strategii frézování vykazuje nástroj stejnoměrné opotřebení. Teplo je navíc v maximální míře ideálně odváděné s třískou, což vede k delší trvanlivosti nástroje. Díky speciálním vlastnostem je fréza MD133 Supreme zajímavá nejen pro sériové výrobce, nýbrž i pro uživatele s menšími počty kusů a střídajícími se úkoly. Typické oblasti použití nové řady fréz jsou: všeobecné strojírenství, letecký nebo energetický průmysl a dále výroba nástrojů a forem.


Obrázky s vysokým rozlišením k těmto novinkám pro tiskové potřeby jsou k dispozici v infoboxu „PRESS DOWNLOADS“ ​jako příloha ve formátu PDF.​​​