2017-10-19

Čtyři břity, tři geometrie – inovativní systém

S Walter Cut MX představuje společnost Walter AG z Tübingenu nástroj pro zapichování a upichování, který přebírá osvědčené silné stránky dřívějších systémů a zároveň eliminuje jejich slabé stránky.

Jeho vyměnitelné břitové destičky se vyznačují čtyřmi přesně broušenými břity, třemi typy utvářeče třísky GD8, CF5 a RF5 a dále novými řeznými materiály Tiger·tec® Silver PVD. Samostředicí tangenciální upnutí a upevnění zalícovaného kolíku v lůžku destičky zabezpečuje stabilitu, a tedy vysokou přesnost opakování a procesní spolehlivost. Tím je také zabráněno nesprávné montáži destiček.

Na základě mimořádně dobré kontroly třísky je pro velké množství uživatelů zajímavá především slinutá geometrie utvářeče třísky CF5. Ve standardním sortimentu nabízí Walter hloubku zápichu až 6 mm a upichovací šířky od 0,8 do 3,25 mm, speciální velikosti a provedení lze obdržet prostřednictvím Walter Xpress. Na základě velmi přesné výšky špičky a přesně broušených břitů je systém velmi dobře vhodný pro přesné zápichy, zápichy pro pojistné kroužky a malé průměry. O jeho hospodárnosti dále vypovídá to, že jak pro pravé, tak i pro levé držáky nástroje je nutný pouze jeden typ břitových destiček a že při prasknutí jednoho břitu lze dále pracovat s ostatními.


Obrázky s vysokým rozlišením k těmto novinkám pro tiskové potřeby jsou k dispozici v infoboxu „PRESSE DOWNLOADS“ ​jako příloha ve formátu PDF.​​