2017-04-25

S chladnou přesností k maximální životnosti

S FM5 a RM5 představuje Walter dvě zcela nové geometrie vyměnitelných břitových destiček. Zajímavé jsou především pro uživatele, kteří obrábějí superslitiny (ISO S) a nerezové oceli (ISO M). Zejména u duplexních ocelí, které se stále více používají např. v lékařství a v potravinářském a chemickém průmyslu, je podle firmy Walter dosahováno velmi dobrých výsledků. Hlavní výhodou nových hrubovacích, resp. dokončovacích destiček je takzvaná „geometrie pro vedení paprsku“. Díky speciálním kanálkům, umístěným na čelní ploše, je chlazení přiváděno přímo k řezné hraně, pod třísku. Toto speciální chlazení maximalizuje chladicí efekt a prodlužuje životnost. Zároveň se optimalizuje lámání třísky. To ve výsledku vede k vyšší produktivitě a lepším povrchům součástí.

Přispívá k tomu také povlak u vlastních druhů Walter Tiger·tec® Silver: Jedná se o tři druhy s protitepelnou ochranou PVD-Al2O3 (WSM10S, WSM20S, WSM30S) a jeden druh CVD (WMP20S). Geometrie pro vedení paprsku FM5 zabezpečuje optimální lámání třísky při dokončovacím obrábění. Geometrie pro vedení paprsku RM5 umožňuje optimální přívod chlazení při hrubování. Nový je také design řezných hran: Dvojnásobně pozitivní makrogeometrie snižuje tvorbu zářezů a opotřebení utvářeče. Jak geometrie RM5, tak také FM5 dosahují nejlepších výsledků u nástrojů Walter s přesným chlazením, pro které jsou koncipované. Obě lze ale také univerzálně použít ve standardních držácích ISO.


Obrázky s vysokým rozlišením k těmto novinkám pro tiskové potřeby jsou k dispozici v infoboxu „PRESS DOWNLOADS“ ​jako příloha ve formátu PDF.​​​