2017-08-08

Starrag a Walter AG: Turbine Technology Days 2017

Již popáté zvaly společnosti Starrag a Walter – které pojí trojnásobně osvědčené partnerství – na „Turbine Technology Days“, oborové setkání v oblasti výroby turbín. Více než 200 návštěvníků z 19 zemí se na tuto výzvu vydalo do sídla firmy Starrag v Rorschacherbergu u Bodamského jezera, aby zde získali impulzy pro ještě produktivnější a spolehlivější výrobu turbín. Koneckonců letecký průmysl zažívá boom a také v oblasti výroby energie lze zaznamenat vzrůstající poptávku po plynových turbínách. Důsledky jsou následující: Výrobci OEM a dodavatelské firmy musí zvyšovat výrobní množství a zároveň splňovat vyšší kritéria kvality. Zároveň přináší globalizace stále náročnější konkurenční prostředí.

Pro Starrag a Walter představují letecký a energetický průmysl strategické obchodní oblasti, ve kterých v úzké spolupráci se zákazníky neustále vyvíjejí specifická řešení pro příslušné použití. Pro výkonného ředitele firmy Starrag Waltera Börsche je toto zaměření na specifická použití klíčem ke skokovému zvyšování produktivity, které zlepšuje konkurenceschopnost: „Máme obrovské procesní know-how, které zahrnuje technologii strojů, nástrojů a zařízení, software a automatizaci. To nám v souladu s naším heslem ‚Engineering precisely what you value‘ (Přesně takový inženýring, jaký oceníte) umožňuje, abychom nabízeli nejen stroje Starrag, nýbrž kompletní výrobní systémy, které jsou přesně uzpůsobené pro požadavky zákazníků a zaručují maximální užitek.“

Také Walter AG se připravuje na požadavky budoucnosti. Walter nabízí zákazníkům kompletní proces od nástroje až po strategii obrábění. Mirko Merlo, výkonný ředitel Walter AG, zdůrazňuje význam digitalizace: „Digitální řešení jsou budoucností moderního obrábění. Nejde již jen o soustružení, frézování, vrtání a závitování. Dokonalost a přesnost jsou základní předpoklady.“ Společnost Walter předvedla řešení nad rámec pouhých nástrojů. Důležitými předpoklady jsou zde efektivní procesy přesně na míru. Na příkladu chytrých brýlí si mohli účastníci na vlastní kůži udělat obrázek o digitálním propojení a průmyslu 4.0. O tom, jak úspěšná může být automatizace s inovativními výrobními systémy, informoval hlavní přednášející HyunSoo Yoon, ředitel divize inženýringu, letectví a obrany jihokorejské firmy Hanwha Techwin. Společně s firmou Starrag se jí podařilo pomocí flexibilních výrobních systémů a robotické automatizace zefektivnit výrobu součástí pohonů o 42 procent. Jeho přesvědčení: Je nutné neustále studovat nové technologické možnosti a zavádět je do praxe.

Na Turbine Technology Days bylo možné najít velké množství takových přístupů. Společnosti Starrag a Walter společně vytvořily 14 stanic, které na příkladech z praxe předváděly možnosti pro zvýšení produktivity. Působivým příkladem bylo obrábění lopatkových kol s novými soudkovými a torusovými frézami, které ve srovnání s tradiční metodou ušetří až 60 procent nákladů. Kromě příkladů obrábění společnosti Starrag a Walter také ukázaly, jak rozmanité jsou potenciály pro zlepšení, které lze realizovat pomocí digitalizace a moderního softwaru. Akce se zúčastnilo devět kompetentních partnerů, jejichž výrobky – od chladicí a mazací techniky, kontrolní techniky a měřicí techniky přes nástrojové systémy až po softwarová řešení – hrají v procesním řetězci důležitou roli. Pro účastníky, kteří chtěli získat ještě hlubší pohled do budoucnosti obrábění, otevřela firma Walter volitelný třetí den dveře svého hlavního sídla v Tübingenu, včetně nového technologického centra.


Obrázky s vysokým rozlišením k těmto novinkám pro tiskové potřeby jsou k dispozici v infoboxu „PRESSE DOWNLOADS“ ​jako příloha ve formátu PDF.​​