2018-02-07

Vyměnitelné břitové destičky maximalizují hospodárnost.

Od zavedení u příležitosti AMB 2012 se obvodově broušené vyměnitelné břitové destičky Walter typu LNHU... mnohonásobně osvědčily při různých druzích použití při frézování.

Díky možnosti použití v tangenciálních rohových frézách Walter BLAXX F5041, F5141 a F5241, v ježkových frézách a nastavitelných kazetových frézách se z nich postupně vyvinuly systémové vyměnitelné břitové destičky. Nyní Walter AG doplňuje novou, lisovanou variantu. Ta se podle firmy Walter vyznačuje především hospodárností. Nové vyměnitelné břitové destičky LNMU… s geometrií L55T přicházejí na trh nejprve jako druh Tiger·tec® Gold WKP35G a dále jako druhy Tiger·tec® Silver WKP25S, WK45S a WKK25.

Jako dosavadní broušené vyměnitelné břitové destičky LNHU... mají i jejich lisované protějšky vždy 4 břity a při použití ve frézách Walter BLAXX se vyznačují vysoce vystředěným a rovinným chodem. Jako další vlastnosti uvádí výrobce přesných nástrojů z Tübingenu měkký řez díky spirálovým řezným hranám, vysoké posuvy a přesný úhel nastavení 90°. K tomu se přidává velmi vysoká procesní spolehlivost díky tangenciálnímu uspořádání destiček ve fréze. V neposlední řadě vysoká hospodárnost lisovaného typu vyměnitelných břitových destiček.


Obrázky s vysokým rozlišením k těmto novinkám pro tiskové potřeby jsou k dispozici v infoboxu „PRESSE DOWNLOADS“ ​jako příloha ve formátu PDF.​​