2018-09-03

Dvojnásobná životnost díky jedinečné odolnosti proti opotřebení.

S WEP10 představuje Walter AG novou cermetovou vyměnitelnou břitovou destičku speciálně pro soustružení. Tento druh se skládá z extrémně jemnozrnného substrátu na bázi TiCN/CN s pojivem Ni/Co.

Oproti vyměnitelným břitovým destičkám z povlakovaného slinutého karbidu wolframu poskytuje cermetový substrát ve spojení s vícevrstvým povlakem odolným proti opotřebení dvě důležité přednosti při dokončovacím obrábění: zaprvé mnohem delší životnost, zadruhé téměř žádné kolísání rozměrů. Díky speciální úpravě hran mohou uživatelé s cermetovým druhem navíc dosahovat lesklých povrchů součásti – jak při vysokých, tak při nízkých řezných rychlostech. Tyto opticky vysoce kvalitní povrchy jsou žádoucí u viditelných součástí, kde nestačí pouze dobrá hodnota Ra/Rz, například v interiérech automobilů.p>

WEP10 se hodí pro materiály ISO P, ale také pro nerezové oceli a litinu. Mimořádně vysoká stálost rozměrů minimalizuje dodatečné seřizování, například u lícování součásti. Uživatelé profitují z vysoké kvality součástí a vzrůstající produktivity díky menší zmetkovosti a kratší době výměny. Typické oblasti jsou podle firmy Walter všeobecné strojírenství, ale také energetický a automobilový průmysl. Zde především dokončování, například převodových hřídelů, při nepřerušovaném nebo lehce přerušovaném řezu.


Obrázky s vysokým rozlišením pro tiskovou zprávu najdete v informačním okénku „TISKOVÉ ZPRÁVY KE STAŽENÍ“ jako přílohu v PDF.