2019-01-30

Walter AG: Od specialisty k mezinárodnímu dodavateli systému

​Odborník na obrábění z Tübingenu za sebou má 100letou úspěšnou strategii firmy

Světový trh a koncepce „dodavatele systému“ nepředstavovaly při založení společnosti Walter AG v roce 1919 pro začínajícího podnikatele Richarda Waltera ještě žádné téma. Už tenkrát ale byla pro úspěch společnosti centrálním prvkem filozofie založená na myšlence pracovat inovativně a v úzké souvislosti s potřebami zákazníků.

Průkopnické inovace, jako Wendelnovex, systém pro rovinné frézování skládající se z nosného nástroje a vyměnitelných břitových destiček se šesti řeznými hranami, zabezpečily firmě Walter na začátku 60. let 20. století mimořádný úspěch – i mimo Německo. Franco Mambretti, vnuk zakladatele firmy a od roku 1965 jednatel společnosti, zahájil v roce 1967 otevřením prodejní kanceláře ve Vídni internacionalizaci. Dnes vyrábí Walter v 10 závodech na celém světě a dodává zákazníkům ve více než 80 zemích.

Walter se od roku 1967 rozvíjí mezinárodně. U Rakouska dlouho nezůstalo: Po učinění strategického rozhodnutí, že nelze rostoucí mezinárodní trhy přenechat konkurenci, zřídila společnost Walter v 70. letech rychle za sebou dceřiné společnosti ve Velké Británii, Francii, Nizozemsku a Belgii. V 80. letech 20. století vstoupila firma Walter akvizicemi a majetkovou účastí na důležitý trh v USA. Kromě toho zakotvila v Sovětském svazu. Po pádu železné opony v roce 1989 firma Walter z tohoto kroku skutečně profitovala. S Čínou a asijským hospodářským prostorem se od roku 1994 přidala další důležitá oblast. Zde firma Walter etablovala četné pobočky a vlastní prodejní společnosti.

Transformace na dodavatele systému 80. léta přinesla kromě internacionalizace také další centrální strategické rozhodnutí: Vedení firmy Walter rozhodlo, že bude aktivně reagovat na rýsující se změny v obráběcím průmyslu. Díky vítěznému tažení elektronicky řízených kovoobráběcích strojů se celý obráběcí proces začal stále více ocitat v centru pozornosti zákazníků. S výsledky vlastního vývoje, jako první NC řízenou (1976) a první CNC řízenou (1994) nástrojovou bruskou, HELITRONIC POWER, byla firma Walter v této inovativní oblasti sama průkopníkem. V roce 1989 uvedla firma Walter s Tool Data Management (TDM) na trh jeden z prvních systémů pro správu dat nástrojů na bázi softwaru. TDM je základem mnoha budoucích inovací až po kompletní řešení managementu nástrojů a logistiky, která dnes Walter nabízí pod značkou Walter Multiply. Digitalizace je tedy pro strategii firmy Walter ústřední záležitostí již 30 let.

Myšlení na základě procesu: Walter Multiply Firma Walter dnes na přání zákazníků přebírá nejen celý management nástrojů, nýbrž funguje jako dodavatel systému: Walter nabízí zákazníkům rozsáhlé portfolio výrobků a služeb od výroby speciálních nástrojů až po optimalizaci nebo novou koncepci kompletních obráběcích strategií. Jak moc ústřední roli nyní pro firmu Walter hraje myšlenka systému a procesu, ukazuje technologické centrum v Tübingenu, otevřené v roce 2016. Odborníci na obrábění firmy Walter zde pracují na nových digitálních řešeních. Technologické centrum se také intenzivně využívá k tomu, aby se zde pro zákazníky a společně s nimi vypracovávala nová řešení pro konkrétní obráběcí procesy, aby byly obráběcí procesy ještě hospodárnější.

  

Obrazový materiál:
Obrazový materiál pro tisk (viz výše) získáte na následujícím odkazu:
https://mediabase.walter-tools.com/Go/RG5ROUsU.