2019-04-06

Kratší doby taktů jako hlavní cíl

Walter AG představuje tangenciální speciální nástroje pro vyvrtávání

Zejména pro vysoké nároky v oblasti automobilového průmyslu představuje Walter AG nové vyvrtávací nástroje s tangenciálně uspořádanými vyměnitelnými břitovými destičkami. Běžně vysoké posuvy tangenciálních systémů se tak přenášejí z fréz na vrtáky. Na rozdíl od radiálních nástrojů se tangenciální nástroje obejdou bez velkého prostoru pro třísky.

Jádro nástroje, které je díky tomu velmi stabilní, kombinuje Walter s vlastní geometrií vyměnitelných břitových destiček – a zlepšuje tak nejen kvalitu povrchu. Druhý úhel hřbetu zmenšuje účinný úhel hřbetu, který je u tangenciálních nástrojů jinak vysoký, a omezuje sklon ke „chvění“. Vyměnitelnou břitovou destičku s obdélníkovým základním tvarem lze zabudovat v libovolných úhlech. Při 72° a 90° působí navíc čelní fazetka (wiper). Ta navíc vede a tlumí nástroj. Lze tak dosáhnout parametrů vyvrtávání 4 × Dc. Lze obrábět i malé průměry (od 24 mm) se 3 zuby (z3).

Díky tangenciálním vyvrtávacím nástrojům je v mnoha případech dosaženo cíle spojit hrubování a dokončování do jediného hrubovacího a dokončovacího obrábění. Stupňovitost a vysoké posuvy přitom zkracují dobu obrábění. Jako další argumenty pro tuto koncepci uvádí Walter vysokou přesnost díky stabilitě a hospodárnosti vyměnitelných břitových destiček se 4 plus 4 břity. Díky širokému sortimentu destiček jsou speciální nástroje zajímavé především pro uživatele, kteří vyrábějí součásti z litiny, chromniklových materiálů nebo z oceli a hliníku, jako například kryty turbín nebo skříně převodovek, ozubená kola, válcové otvory a nápravové čepy. Zejména tehdy, když chtějí obrábět velké přídavky na opracování 2 až 7 mm.

Obrazový materiál: Obrazový materiál pro tisk je k dispozici pod tímto odkazem:
https://mediabase.walter-tools.com/Go/huyHzG7h.