2019-01-25

Richard Harris je nový předseda představenstva Walter AG

Změna v managementu společnosti Walter AG: Richard Harris se 4. února 2019 stává novým předsedou představenstva. Nastupuje po Mirku Merlovi, který byl předsedou představenstva Walter AG od roku 2012 a na konci roku 2018 se rozhodl společnost na vlastní žádost opustit.

Richard Harris do Tübingenu přináší dlouholeté mezinárodní zkušenosti v oblasti výroby nástrojů a strategického řízení dodavatelského řetězce. Nový předseda představenstva společnosti Walter působil od roku 2002 na různých vedoucích pozicích pro mateřský koncern Sandvik. Naposledy řídil Richard Harris koncernovou divizi technologie prášků a polotovarů v rámci Sandvik Machining Solutions, která od roku 2018 působí pod názvem SMS Supply. Zde se rozhodujícím způsobem podílel na strategickém a operativním vývoji řízení dodavatelského řetězce.

Ke své nové úloze předsedy představenstva společnosti Walter AG 49letý Brit říká: „Firma Walter má v obráběcím průmyslu vynikající pověst: V mnoha oblastech představuje tato společnost technologickou špičku. Digitalizační strategie, zahájená Mirkem Merlem, zabezpečila společnosti ideální pozici. Společně s týmem Walter chci tuto úspěšnou firemní strategii dále rozvíjet, abychom se v náročném tržním prostředí, kde je ještě spousta věcí v pohybu, nadále na celém světě rozrůstali.“

Walter AG Mirku Merlovi děkuje za 35 let velmi úspěšné práce pro firmu. Na pozici předsedy představenstva vedl společnost k růstu a rentabilitě. „V posledních šesti letech se společnost Walter skvěle vyvíjela. Nyní je ten správný okamžik umožnit na nejvyšší vedoucí úrovni nový přístup a strategicky vést firmu do budoucnosti,“ odůvodňuje Mirko Merlo své rozhodnutí. „Přeji Richardu Harrisovi hodně úspěchů pro nadcházející úkoly a pozitivní výzvy.“


Obrazový materiál: Obrazový materiál pro tisk získáte na následujícím odkazu:
https://mediabase.walter-tools.com/Go/x0qW96cV