2020-03-31

Obrábění bez vibrací při náročných podmínkách

Walter představuje technologii s tlumením vibrací Accure·tec

S Accure·tec představuje Walter tlumicí systém speciálně pro soustružení a frézování s nástroji s dlouhým vyložením. Tlumení vibrací pomocí axiálně a radiálně pružně uloženému tlumicímu prvku je nastavené z výroby. Nástroje jsou tak rovnou připravené k použití bez náročného nastavování.

Se soustružnickými noži A3000 lze vysoce spolehlivě a s velmi dobrou kvalitou povrchu provádět soustružení do 10 × D. Jako příklady lze uvést lícování H7 nebo vnitřní soustružení hřídelí generátorů s Rz 6,3. Rychlovýměnné hlavy QuadFit, které jsou také nové, umožňují rychlou výměnu nástroje a zvyšují přesnost opakování (±2 µm). Při frézování lze upínače Accure·tec AC001 až do 5 × D používat s až třikrát vyššími řeznými parametry než běžné nástroje.

Upínače Accure·tec AC001 jsou optimálně přizpůsobené pro sortiment fréz Walter. To platí zejména pro frézy pro vysoké posuvy, jejichž hlavní řezná síla vede ve směru vřetena. S tím souvisí široká použitelnost systému: například pro součásti s hlubokými kavitami ve výrobě letadel, ale také ve všeobecném strojírenství, leteckém, kosmickém a automobilovém průmyslu. U soustružení je v centru pozornosti energetické odvětví (například ventily pro ropný průmysl) nebo také letecký a kosmický průmysl (například přistávací nohy). Uživatelé budou těžit z výborného tlumení vibrací a malé hlučnosti systému. Accure·tec slibuje delší životnost, vyšší produktivitu a větší spolehlivost a šetří nástroje a vřeteno stroje – i přes vyšší řezné parametry. Walter nabízí Accure·tec AC001 (frézování) a A3000 (soustružení) se všemi běžnými rozhraními pro stroje: Walter Capto™, HSK/HSK-T, SK, MAS-BT a válcová stopka.