2020-05-26

Dokonale hospodárná záležitost

Kopírovací fréza M2471 přenáší výhody jednostranných kruhových destiček na oboustranné, zejména co se týká pozitivního řezu.

Při obrábění součástí z těžko obrobitelných materiálů, jako jsou lopatky turbín, součásti převodovek nebo součásti pohonů v oblasti energetického, leteckého a kosmického průmyslu, představují frézy s kruhovými destičkami často první volbu. Zatím se zde používají převážně jednostranné vyměnitelné břitové destičky. S velikostí vyměnitelných břitových destiček RNMX1005M0 pro menší hloubky řezu přináší Walter na trh rozšíření o kopírovací frézu M2471, která má poprvé dvoustrannou kruhovou destičku s osmi využitelnými řeznými hranami. Systém pro frézy od Ø 25 mm se ScrewFit, válcovou stopkou nebo upínacím otvorem je vhodný pro obrábění ocelí, nerezových ocelí a těžko obrobitelných materiálů. Díky polohování pomocí hřbetu vyměnitelné břitové destičky je dosaženo jednoduché a spolehlivé manipulace.

 

Kopírovací fréza M2471 přenáší výhody jednostranných kruhových destiček na oboustranné, zejména co se týká pozitivního řezu.​ Aby tím nebyla snížena procesní spolehlivost, jsou destička a těleso konstruované tak, aby zůstala zachovaná dokonalá stabilita při spolehlivém využití všech osmi řezných hran. Díky technickým vlastnostem a osmi využitelným řezným hranám se náklady na řezný materiál sníží až o 20 %. Walter nabízí novou vyměnitelnou břitovou destičku s geometriemi „G57 – univerzální“ a „K67 – lehkořezná“, pro střední, respektive dobré podmínky použití – rovněž jako sorty PVD Tiger·tec® Silver WSM35S a WSP45S.


Materiál k tisku