2020-07-21

CBN – kompletní sortiment

Walter AG představuje nové sorty pro materiály ISO K a ISO H

Se sortami CBN WBK20 a WBK30 přináší Walter na trh dvě nové vyměnitelné břitové destičky pro soustružení materiálů ISO H a ISO K: WBK20 (Ø zrn 3,0 μm) pro dokončování obrábění litiny; WBK30 (Ø zrn 10,0 μm) pro větší hloubky třísky ap v ISO H a při dokončování se silně přerušovaným řezem. Obě sorty CBN ze substrátu s vysokým obsahem CBN jsou navíc vhodné pro hrubování a dokončování slinuté oceli. Vyměnitelné břitové destičky WBK20 jsou osázené CBN břity. Osazení CBN v rozích destičky je s vysokou pevností provedené pomocí pájení ve vakuu. Sorta WBK30 ze substrátu, který je plně z CBN, umožňuje vyšší řezné rychlosti a tedy vyšší produktivitu v litině než vyměnitelné břitové destičky ze slinutého karbidu.

K vysoké kvalitě, produktivitě a procesní spolehlivosti soustružnických destiček přispívá kromě vysoce přesné výroby také stabilní mikrogeometrie řezné hrany. Ta je přizpůsobena podle příslušného případu použití. Walter nabízí nové sorty CBN WBK20 a WBK30 ve všech běžných velikostech ISO a standartních rádiusech a doplňuje tak svůj rozsáhlý sortiment CBN pro soustružení. Zajímavé jsou zejména pro uživatele v automobilovém průmyslu, všeobecném strojírenství a energetickém odvětví.