2013-03-27

Globální přítomnost – lokální zaměření

Abychom mohli rychle a kompetentně obsluhovat zákazníky po celém světě, vytváří společnost Walter AG regionální centra pro Evropu, Ameriku a Asii. Nová centra se uplatní především u technicky náročných zákaznických projektů, při kterých byly národní společnosti dosud odkázány na podporu centrály společnosti Walter v Tübingenu. Díky regionálnímu rozšíření center podtrhne společnost Walter jako specialista na přesné nástroje svou pozici vedoucí společnosti v oblasti obrábění.

Tři regionální centra pro Evropu, Ameriku a Asii od nynějška podporují národní společnosti v jejich regionu. Zákazníci těží především při speciálních a oborových řešeních z odborných znalostí inženýrů společnosti Walter. Poradenství zpravidla může probíhat v národním jazyce a díky teritoriální blízkosti mohou být projekty rychle a efektivně uzavřeny. V Tübingenu se nachází jak evropské centrum, tak také globální. Zde jsou specifikovány celosvětové metody a normy. Výzkumné a vývojové centrum společně se zákazníky vyvíjí specifická oborová řešení. Globální centrum navíc zajišťuje přenos know-how do ostatních center.